Лист 21.12.2021 № 287 надає інформацію про доплати помічнику вихователя.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про доплати помічнику вихователя.

    Працівникам навчальних закладів, установ освіти завикористання вроботі дезінфекційних засобів встановлюють доплату у розмірі10% посадового (місячного) окладу. Така норма визначена підпунктом «ґ» підпункту 3пункту 4наказу Міністерства освіти інауки України «Про впорядкування умов оплати праці тазатвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти танаукових установ» від 26.09.2005 №557.

Доплату завикористання під час роботи дезінфекційних засобів отримують працівники, незалежно від займаної посади, для яких посадовою (робочою) інструкцією передбачено їх використання. Перелік посад працівників, яким установлюють цю доплату, затверджують у колективному договорі, а виконання робіт з дезінфекційними засобами повинно бути передбачено в посадових обов’язках працівників. Доплату встановлюютьбез проведення атестації робочих місць заумовами праці.

             Удошкільних навчальних закладах можна використовувати лише ті дезінфекційні засоби, які передбачені у Державному реєстрі дезінфекційних засобів. У оновленій Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджені й наказом Міністерства освіти і науки України таМіністерства охорони здоров’я України від 17.04.06 №298/227, зазначено, що в дошкільних закладах дозволено використовувати мийні та дезінфекційні засоби, які мають позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про дозвіл застосовувати їх у навчальних закладах.

У пункті 6 розділу «Загальні положення» Випуску1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 №336 (далі— Довідник кваліфікаційних характеристик), визначено, що конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями працівників, які розробляють і затверджують на основі Довідника кваліфікаційних характеристик роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників та особливості штатного розпису дошкільного закладу. Під час розроблення посадових (робочих) інструкцій має бути забезпечений єдиний підхід до побудови, структури й викладу змісту їх розділів. При цьому обов’язки працівника повинні відображати повний перелік завдань та обов’язків, повноважень, відповідальності, мати чіткі визначення. Утім керівники закладів та установ освіти за погодженням з профспілковими комітетами можуть встановлювати доплати робітникам, спеціалістам та службовцям, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, у розмірі до12% тарифної ставки(посадового окладу) і до24% тарифної ставки (посадового окладу) на роботах з особливо важкими та шкідливими умовами праці. Про це йдеться в пункті 33 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102(далі— Інструкція №102). Виплату такої доплати здійснюють у порядку й на підставі переліку робіт, передбачених у додатку 9 Інструкції №102, за результатами атестації робочих місць. Атестацію робочих місць проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначають наказом по дошкільному закладу вс троки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладено на керівника навчального закладу. У додатку 9 до Інструкції №102 наведено Перелік робіт з не сприятливими умовами праці, на яких встановлюються доплати робітникам, спеціалістам і службовцям з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці (далі— Перелік). У Переліку зазначено, зокрема, такі види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, які можна застосувати й до помічника вихователя. Так, підпунктом 1.159 додатку 9 передбачено, що роботи з хлорування води, виготовленням дезінфекційних розчинів, а також їх використання, що безпосередньо здійснює помічник вихователя, належать до видів робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюють доплату в розмірі до12% тарифної ставки (посадового окладу). Отже, на підставі висновків атестаційної комісії керівник дошкільного закладу за погодженням з профспілковим комітетом може видати відповідний наказ щодо встановлення помічнику вихователя доплати за несприятливі умови праці.

Голова МК профспілки                                                                  О. Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.