Лист №21 від 7.02.2019р., щодо правових наслідків незгоди профспілкового комітету на зміни істотних умов праці

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо правових наслідків незгоди профспілкового комітету на зміни істотних умов праці.

Повноваження виборного  органу первинної профспілкової організації визначено статтею 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та статтею 247 Кодексу законів про працю  України  (КзпП).

Зазначеними  статтями передбачено, зокрема,  що питання оплати праці, форми і системи оплати праці, запровадження, перегляд та зміни норм праці, питання робочого часу та часу відпочинку вирішуються  роботодавцем разом з виборним органом первинної профспілкової організації.  Невиконання зазначених норм  є порушенням трудового законодавства і тягне за собою дисциплінарну, адміністративну (стаття 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або  кримінальну  (стаття 172 Кримінального кодексу України) відповідальність.

Разом з тим слід мати на увазі, що  частиною третьою статті 32 КЗпП  допускаєтьсязміна істотних умов праці: систем і розмірів оплати, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміни розрядів і найменування посад тощо  без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації. Такі зміни є можливими за умови, що вони  викликані змінами в організації виробництва і праці та що про ці зміни працівник був повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці.

Пленум Верховного Суду України постановою від 06.11.1992 р. N9 роз’яснив  судам, що  змінами в організації виробництва і праці вважаються раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну форму організації праці, і, навпаки, впровадження передових методів, технологій тощо).

Якщо при розгляді трудового спору буде встановлено, що зміна істотних умов трудового договору проведена не у зв’язку зі зміною в організації виробництва і праці на підприємстві, в установі, організації, то така зміна з урахуванням конкретних обставин може бути визнана судом неправомірною з покладенням на власника або уповноважений ним орган обов’язку поновити працівникові попередні умови праці.

 

Голова МК профспілки                                                              О. Дзюба

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.