Лист № 216 від 12.06.2019р., про інформацію щодо питань розглянутих на Президії ЦК профспілки працівників освіти і науки України.

Головам ППО

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо питань розглянутих на Президії ЦК профспілки працівників освіти і науки України.

11 червня 2019 року відбулося засідання президії Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України.

Президія ЦК Профспілки відзначила, що за останній час схвалено низку рішень, спрямованих на забезпечення трудових прав членів профспілки. Проте практично залишилася декларативною норма постанови Уряду про підвищення до 30% розміру надбавки за престижність педагогічної праці, хоча в низці регіонів частині педагогічних працівників така надбавка виплачується в максимальному розмірі.

Прослідковується позитивна динаміка в оплаті праці педпрацівників за завідування навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками, паспортизованими музеями, теплицями, куточками живої природи, музеями тощо.

За наданою інформацією з областей, допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки надається практично всім педагогічним та науково-педагогічних працівникам, чого не можна сказати винагороду за сумлінну працю, яка здебільшого виплачується не в повному обсязі, не сягаючи рівня посадового окладу. А матеріальна допомога іншим працівникам надається лише незначній їх кількості.

Поліпшення матеріального стану членів профспілки, який допоки є ще недостатнім, стало можливим, завдячуючи домовленостям сторін, відображеним у Галузевій угоді між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, та діям членів виборних профспілкових органів усіх рівнів.

У той же час органи влади на місцях, керівники закладів та установ освіти не завжди дотримуються ініціативи ЦК Профспілки, Міносвіти щодо підвищення рівня оплати праці освітян, особливо що стосується встановлення надбавок за складність, напруженість у роботі педагогам, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також виплати максимальних надбавок за престижність педагогічної праці, маючи для цього фінансове підґрунтя.

Президія наголошує, що є неприпустимим створення штучної економії обсягів освітньої субвенції для спрямування її не за цільовим призначенням.

Президія ЦК Профспілки категорично не погоджується з висновками, що стимулювання органів місцевого самоврядування для здійснення заходів щодо оптимізації мережі шкіл,закладене в діючій Формулі розподілу освітньої субвенції, слугуватиме підвищенню якості надання освіти.

На сьогодні розмір посадового окладу педпрацівника найнижчої кваліфікаційної категорії становить 3655,3 гривні, що складає 47,6% від передбаченого прикінцевими положеннями освітянського закону рівня, а науково-педагогічного працівника – 5501,2 гривні, або 57,3% такого рівня. 

Хоча варто відзначити, що ЦК Профспілки погоджено проект постанови Уряду, розроблений Міністерством освіти і науки України, про підвищення з 1 січня 2020 року посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, вищих та інших закладів та установ освіти.

 

Голова МК профспілки                                                     О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.