Лист 24.01.2023 № 22 надає інформацію щодо дискримінації у трудових відносинах.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо дискримінації у трудових відносинах.

                Конституція України гарантує кожному громадянину право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. При цьому на законодавчому рівні забороняються будь-які форми дискримінації.

Що таке дискримінація у трудових відносинах

Дискримінація — одне з низки явних і розповсюджених порушень прав і свобод людини. Підставою для вчинення дискримінаційних дій є стереотипи та упередження. Що ж стосується дискримінації у сфері праці — то це нерівні можливості працівників, наділених рівною продуктивністю, або неоднакове до них відношення з боку роботодавців, суспільства і держави, а також свідоме обмеження прав суб’єктів соціально-трудових відносин, що перекриває їм доступ до рівних можливостей на ринку праці.

 1 грудня 2022 року Верховна Рада України прийняла закон про мобінг, який передбачає відповідальність за цькування і приниження на роботі. Цей термін необхідно застосовувати лише тоді, коли йдеться про приниження на роботі. І найбільшим його проявом є психологічне знущання над колегою чи групою працівників або керівництвом.

Які існують форми та види дискримінації в Україні

Пряма дискримінація — це випадки коли людина цілеспрямовано відмовляє в чомусь іншій людині або ж цілій групі людей певної раси, віку чи статі. Іншими словами це випадки, коли до деяких осіб ставляться менш прихильно, ніж до інших в аналогічній ситуації.

Непряма дискримінація — проявляється у створенні певних умов, коли певна група осіб ставиться в несприятливу ситуацію в порівнянні з іншою групою, незалежно від офіційного законодавства держави.

Як може проявлятися дискримінація саме у сфері праці

Дискримінацію на ринку праці можна умовно поділити за сферою дії або за результатами та виділити наступні види:

  • дискримінація при наймі на роботу або при звільненні — це випадки під час яких ту чи іншу групу населення за інших рівних умов останніми беруть на роботу і першими звільняють;
  • дискримінація у доступі до певних професій/посад або професійна сегрегація — проявляється у забороні або обмеженні доступу до певних видів діяльності, професій, посад, незважаючи на те, що людина здатна виконувати цю роботу;
  • дискримінація при оплаті праці — це відмінність в оплаті праці не пов’язана з відмінностями в ефективності праці, тобто низька оплата праці працівнику у порівнянні з іншим за виконання однієї і тієї ж роботи;
  • дискримінація при просуванні по службі, в професійній кар’єрі — це обмеження у вертикальній мобільності.

Як захиститися у випадку дискримінації чи мобінгу на роботі

Перше що потрібно зробити особі, яка зазнала дискримінації на роботі та бажає звернутися за захистом своїх прав це визначити, яка дискримінація відбулася: пряма чи непряма, коли саме відбувся факт порушення та чи є докази факту дискримінації. У випадках коли вчинювані дії підпадають під ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення необхідно звертатися до правоохоронних органів.

Якщо зафіксовані факти не підпадають під ознаки правопорушень необхідно звернутися письмово до роботодавця, та вказати на обставини, які особа вважає дискримінаційними.

Також особа, яка зазнала дискримінації чи мобінгу має можливість:

  • звернутися зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
  • подати звернення до відповідного територіального підрозділу Державної служби України з питань праці;
  • звернутися до суду.

Дотримання принципу недопущення дискримінації у сфері праці повинен бути реалізований на всіх етапах трудових відносинах: при укладенні трудового договору, переведенні на іншу роботу, оплаті праці та звільненні.

Голова МК профспілки                                                       О. ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.