Лист 25.04.2024 № 142 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи «Головбух» як оплачувати роботу у нічний час.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає  інформацію інтернет платформи «Головбух» як оплачувати роботу у нічний час.

Якщо у графіку виходу на роботу працівників передбачена робота в нічний час, то її тривалість включають до тривалості зміни. Роботу в таких умовах компенсують доплатою за роботу в нічний час . Її виплачують за фактично відпрацьовані години. Пояснимо як саме.

Як оплачувати роботу у вечірній і нічний час

Вечірній час — це час із 18:00 до 22:00, а нічний — з 22:00 до 06:00 (ст. 54 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Основа для розподілу вечірніх і нічних годин — табель обліку використання робочого часу. Вечірні години позначайте у табелі кодом «ВЧ» (03), нічні — «РН» (04).

Як оплачувати роботу у вечірній час

КЗпП не вимагає доплати за вечірні години, тільки за нічні. Але доплата за вечірні години визначена Генеральною і галузевими (регіональними) угодами. Наприклад, Генеральною угодою на 2019-2021 роки передбачена доплата за роботу у вечірній час за багатозмінного режиму. Її розмір — 20% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи у вечірній час.

Але за роботу увечері не доплачуйте, якщо режим роботи працівників:

  • не відносять до багатозмінного (наприклад, робота сторожей за графіком виходу на роботу);
  • багатозмінний, але на підприємство не поширюють положення Генеральної угоди, і таку доплату не передбачає колективний договір (інші внутрішні документи підприємства).

Розберемо, що таке «багатозмінний режим роботи». Цей термін містить КЗпП.

Якщо узагальнити, то багатозмінний режим роботи — це режим роботи у дві та більше змін, тривалість кожної з яких не менша за встановлену законом тривалість робочого дня. Такої ж думки і Мінсоцполітики (лист від 29.04.2016 № 493/13/84-16).

Оплата праці за роботу в нічний час

Нічний час оплачуйте у підвищеному розмірі. Законодавчий мінімум — 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час (ст. 108 КЗпП). Більші розміри можна встановити генеральною чи галузевою (регіональною) угодою або колективним договором.

Наприклад, якщо підприємство підпадає під дію Генеральної угоди, доплату за роботу в нічний час можете встановити у розмірі 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину нічної роботи.

Як розрахувати годинну тарифну ставку працівнику, що працює у нічний час

Найпростіше з погодинниками, адже відома їх годинна ставка. А що робити, коли працівникові встановили оклад (місячну тарифну ставку)? Щоб визначити його годинну ставку, розділіть оклад працівника на місячну норму тривалості робочого часу, встановлену для нього графіком змінності або графіком виходу на роботу (лист Мінсоцполітики від 18.08.2017 № 1537/0/102-17).

Робота в нічний час: чи можна оплачувати разом з авансом

Розмір зарплатного авансу визначають колективним договором чи іншим нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілки чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Аванс не може бути меншим за суму оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника (ч. 3 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, далі — Закон про оплату праці).

Як правило, до авансу не включають премії, доплати, надбавки, компенсаційні та заохочувальні виплати. Їх нараховують наприкінці місяця, а виплачують у строки, встановлені для виплати зарплати за другу половину місяця.

Тож у загальному випадку для розрахунку розміру авансу беріть «голий» посадовий оклад (ставку). Однак внутрішніми документами підприємства маєте право встановити, що оплату за нічні години, які працівник фактично відпрацював, виплачуватимете разом з авансом. Для працівників — це гарантії понад мінімальні державні гарантії.

Порядок оплати роботи в нічний час у святкові дні

Роботу у святкові дні оплачують в подвійному розмірі залежно від умов оплати праці (ст. 107 КЗпП). Оплату за роботу в нічний час визначає стаття 108 КЗпП. Маємо різні оплатні гарантії, визначені різними нормами КЗпП.

Увага! Це правило актуальне для мирного часу, бо на час військового стану святкові та неробочі дні скасовано.

Тож якщо працівник виконує роботу у нічний чи вечірній час у святковий день, нарахуйте йому доплати без подвоєння, на загальних підставах (лист Мінсоцполітики від 11.07.2018 № 1217/0/101-18/28).

Яка відповідальність за зменшення розміру доплати за нічну роботу

Норми оплати праці за роботу в нічний час належать до мінімальних державних гарантій з оплати праці. Вони обов’язкові для підприємств усіх форм власності, на яких працівники трудяться у нічний час (ст. 12 Закону про оплату праці). Мінімальний розмір доплати за нічну роботу — 20% годинної тарифної ставки (ст. 108 КЗпП).

Якщо ризикнете зменшити або взагалі не виплатите нічні, оштрафують:

  • підприємство — у 2-кратному розмірі мінзарплати за кожного працівника, щодо якого вчинили порушення (ст. 265 КЗпП);
  • посадових осіб —у розмірі від 510 до 1700 грн (ч. 1 ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення України; КпАП).

Водночас Генеральна угода визначає підвищений розмір доплати — 35%. Чим загрожує зменшення «генеральної» доплати?

Важливий нюанс. Генеральна угода визначає мінімальні соціальні гарантії оплати праці та мінімальні розміри доплат і надбавок. А ось абзац четвертий частини другої статті 265 КЗпП — відповідальність за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. Тож маємо дві різні гарантії з оплати праці:

  • 35% — мінімальна соціальна;
  • 20% — мінімальна державна.

З цим погодилося і Мінсоцполітики (лист від 09.11.2018 № 21841/0/2-18/28).

За порушення цих гарантій заплатите штраф:

  • соціальної — одна мінімальна зарплата;
  • державної — дві мінімальні зарплати за кожного працівника, щодо якого вчинили порушення.

Окрім того, за порушення «генеральних» гарантій загрожує адмінштраф у розмірі від 850 грн до 1700 грн, передбачений статтею 41-2 КпАП. Це стосується оплати як вечірніх, так і нічних годин. Покарають осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представників трудових колективів.

Тож інспектори Держпраці мають право складати протоколи за порушення цієї норми. Але є сумніви щодо її «життєздатності». До того ж виконання колективного договору контролюють сторони, які його уклали, або уповноважені ними представниками (ст. 15 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 № 3356-XII).

 

Голова МК профспілки                                     Олександр ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.