Лист 25.07.2023 № 233 надає інформацію видавництва «КАДРОВИК. UA» чи платиться матеріальна допомога на оздоровлення внутрішньому суміснику.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію видавництва «КАДРОВИК. UA» чи платиться матеріальна допомога на оздоровлення внутрішньому суміснику.

               Статтею 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР визначено, що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Згідно зі статтею 1021 Кодексу законів про працю України сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця — фізичної особи.

Тобто працівник — внутрішній сумісник виконує поряд з основною іншу оплачувану роботу на тому ж підприємстві за іншим трудовим договором. Отже, він має право на всі види відпусток, передбачених законодавством, як за основним місцем роботи, так і за внутрішнім сумісництвом.

Щодо матеріальної допомоги на оздоровлення, яка, зазвичай, виплачується працівникам при наданні щорічної основної відпустки, то загального нормативного акта, який би регулював порядок її надання для усіх категорій працівників усіх сфер діяльності підприємств, на сьогодні день немає.

Для деяких категорій працівників та підприємств є законодавчо визначене право на матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки, інші ж підприємства можуть передбачити право на отримання такої допомоги у своїх колективних договорах.

Статтею 57 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII визначено, що держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557 працівникам закладів освіти, які не належать до педагогічних і науково-педагогічних, може надаватися матеріальна допомога, у т. ч. на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Згідно з абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11 травня 2011 року № 524 медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) передбачена виплата матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час надання їм основної щорічної відпустки.

Також законодавчо затверджене право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної основної відпустки мають:

  • працівники державних і комунальних бібліотек (пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22 січня 2005 року);
  • працівникам державних і комунальних музеїв (пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» від 22 січня 2005 року № 82;
  • працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів (підпункт 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 9 грудня 2015 року № 1026.

В жодному із вищезазначених нормативних актів немає обмеження щодо надання матеріальної допомоги на оздоровлення внутрішнім сумісникам.

Як вже зазначалося раніше, підприємства, працівникам яким законодавчо не закріплене право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної основної відпустки, можуть передбачати надання такої додаткової гарантії для своїх працівників у колективному договорі. Разом з тим у колективному договорі вони можуть передбачати всі умови та обмеження для отримання такої матеріальної допомоги та її розмір (у т. ч. обмеження на отримання такої допомоги внутрішнім сумісникам).

Якщо у колективному договорі закладу освіти момент надання матеріальної допомоги на оздоровлення внутрішнім сумісникам не визначений, а за основним місцем роботи цей працівник отримує матеріальну допомогу при наданні щорічної основної відпустки то  внутрішньому суміснику що належать до педагогічних і науково-педагогічних працівників може надаватися матеріальна допомога, у т. ч. на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Голова МК профспілки                                                          О. ДЗЮБА

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.