Лист № 253 від 18.11.2020р., надає інформацію щодо оформлення лікарняних.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо оформлення лікарняних.

У період пандемії коронавірусу надзвичайно актуальним є питання, як правильно підтвердити свою відсутність на роботі у зв’язку із самоізоляцією чи захворюванням на коронавірус. А також, яким чином буде оплачуватися даний лікарняний та за чий рахунок. Спробуємо детально розібратися з процедурою оформлення листків непрацездатності як через загальне захворювання, так і у зв’язку з коронавірусом.

Загальні правила оформлення лікарняних

Свою відсутність на роботі через хворобу працівник повинен підтвердити документом, який називається листком непрацездатності. У статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначено умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати. Так допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі y формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) y разі настання в неї одного зі страхових випадків (наведено основні випадки):

 • тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;
 • необхідності догляду за хворою дитиною;
 • необхідності догляду за хворим членом сім’ї;
 • карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
 • на період перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — його копія, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи відповідно до п. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Листок непрацездатності повинен бути оформлений належним чином та без помилок.

Під час оформлення листка непрацездатності заклади охорони здоров’я керуються вимогами Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

Загальні правила оплати лікарняних у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

 • 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;
 • 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;
 • 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;
 • 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;
 • 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, що мають певні пільги (наприклад, віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» тощо).

Відповідно до частини 2 статті 22 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Починаючи із шостого дня допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується Фондом соціального страхування України застрахованим особам за весь період до відновлення працездатності або до встановлення інвалідності МСЕК незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності.

Лікарняні у зв’язку із самоізоляцією

Що таке самоізоляція?

Згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 13.04.2020 р. № 555, самоізоляція — це перебування особи, стосовно якої є обґрунтовані підстави щодо ризику інфікування або поширення нею інфекційної хвороби, у визначеному нею місці (приміщенні) з метою дотримання протиепідемічних заходів на основі зобов’язання особи. Усі особи, які підлягають самоізоляції визначені у п. 3 Порядку проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб, затвердженого постановою КМУ від 11.03.2020 р. № 211, а саме:

 • працівник який контактував з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, (крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування);
 • особа, щодо якої є підозра на інфікування;
 • особа, яка хворіє на COVID-19 в легкій формі та не потребує госпіталізації.

Як оформляється листок непрацездатності?

Відповідно до частини 6 статті 31 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» на період перебування в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях) особі видається листок непрацездатності, який оплачується в розмірах і в порядку, встановлених законодавством для осіб, визнаних тимчасово непрацездатними внаслідок захворювання.

Особливий порядок видачі листків непрацездатності під час карантину передбачено розділом 5 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455. На період перебування застрахованої особи в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях), у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 р. № 211, крім хворих осіб, листок непрацездатності видається лікуючим лікарем на строк, визначений законодавством та галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я.

Увага! Якщо працівник знаходиться на самоізоляції під медичним наглядом, то він отримує лікарняний лист, де у полі з причиною непрацездатності буде зазначено «ізоляція від СОVID-19 — 11».

Як оплачується листок непрацездатності?

Згідно положень частини 2 статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за винятком медичних працівників, яким допомога по тимчасовій непрацездатності у таких випадках виплачується в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Лікарняні у зв’язку із COVID-19 (коронавірусом)

Якщо працівник, який був на ізоляції від СОVID-19 захворів на СОVID-19, то йому повинні закрити лікарняний лист за ізоляцією та відкрити первинний лікарняний з іншою причиною непрацездатності, яка відповідає його хворобі.

Увага! Якщо працівник захворів на коронавірус, то листок непрацездатності буде виглядати — «загальне захворювання — 1». Такий лікарняний оплачується за загальними правилами (50%, 60%, 70%, 100% середньої зарплати — залежно від страхового стажу).

Чи видається та оплачується лікарняний на період візиту до лікаря для консультації та здачі аналізів на наявність інфекційного захворювання?

Особам, які самостійно звернулись по консультативну допомогу, лікарняний лист в даному випадку не оформлюють. Видається довідка довільної форми за підписом лікуючого лікаря, засвідчену печаткою лікувально-профілактичного закладу, з обов’язковим зазначенням часу проведеної консультації (п. 2.19 Інструкції № 455). Те саме стосується і здачі аналізів на наявність інфекційного захворювання.

Проте відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» обов’язковим профілактичним медичним оглядам і подальшому медичному нагляду підлягають особи, які перебували в контакті з хворими на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби чи бактеріоносіями збудників цих хвороб: за місцем роботи, навчання, відпочинку тощо; у домашніх умовах. При цьому за час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, які зобов’язані проходити таке обстеження зберігають середній заробіток за місцем роботи (ст. 123 Кодексу законів про працю). Підставою для збереження середнього заробітку буде довідка про медичний огляд.

 

Голова МК профспілки                                                           О. Дзюба

 

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.