Лист №254 від 14.08.2019р., надає інформацію щодо встановлення доплат помічнику вихователя що працює в інклюзивній групі.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо встановлення доплат помічнику вихователя що працює в інклюзивній групі.

Роботу помічників вихователів закладів дошкільної освіти оплачують відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102).

Посадові оклади помічникам вихователів установлюють в межах 5-6 тарифних розрядів за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС). Станом на 1 січня 2019 року їх розмір становить 2613 грн і 2785 грн відповідно. Норма тривалості робочого часу помічників вихователів становить 40 год на тиждень. При встановленні заробітної плати зазначеним працівникам урахуйте умови праці, зокрема роботу в інклюзивній групі.

Якими документами керуватися

Помічник вихователя за роботу в інклюзивній групі має право на доплату у граничному розмірі 20%. Це передбачено постановою КМУ «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» від 25.08.2004 № 1096 (далі — Постанова № 1096).

У якому документі встановити розмір

Конкретний розмір доплати за роботу в інклюзивній групі встановіть у колективному договорі закладу освіти. У ньому також зазначте перелік посад та категорій працівників, яким встановлюєте доплату.

За структурою заробітної плати доплату за роботу в інклюзивній групі відносять до додаткової заробітної плати. Тому розмір цієї доплати, обгрунтований відповідними розрахунками, включають до загального фонду кошторису під час обчислення обсягу видатків на заробітну плату закладу освіти.

Отже, заробітну плату помічнику вихователя нараховують відповідно до встановленого посадового окладу та здійснюють доплату за роботу в інклюзивній групі.

Складові заробітної платиРозрахунок, грнСума, грнПідстава
Посадовий оклад помічника вихователя1921 × 1,452785,00Додаток 12 до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557)
Доплата за використання дезінфікувальних засобів і прибирання туалетів2785,00 × 10%278,50Пп. «ґ» пп. 3 п. 4 Наказу № 557
Доплата за роботу в інклюзивній групі2785,00 × 20%557,00Постанова № 1096
Доплата до мінімальної заробітної плати4173 – 2785,00 – 557,00831,00Закон України «Про оплату праці»від 24.03.1995 № 108/95-ВР
Усього за місяць2785,00 + 278,50 + 557,00 +
+ 831,00
4451,50Розрахунково
     

Як впливає на розмір зарплати

Розглянемо на прикладі, яку заробітну плату забезпечити помічнику вихователя, який працює в інклюзивній групі (табл.), якщо йому встановлено:

  • 6-й тарифний розряд за ЄТС;
  • доплату за використання дезінфікувальних засобів і прибирання туалетів у розмірі 10% посадового окладу;
  • доплату за роботу в інклюзивній групі в розмірі 20% посадового окладу.

Нагадаємо, що відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2019 року становить 4173 грн.

Розрахунок заробітної плати помічника вихователя

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, здійснюють доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яку виплачують щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. Так, за умовами прикладу працівникові доплатили 831,00 грн.

Для забезпечення мінімального розміру заробітної плати не враховують доплату за використання дезінфікувальних засобів, за роботу в інклюзивній групі — враховують. Про це йдеться у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774.

 

Можливий й інший розрахунок. Щоб забезпечити диференціацію зарплати працівників, встановіть працівнику надбавки чи доплати, наприклад надбавку за високі досягнення в праці у розмірі 50% посадового окладу. Тоді сумарно зарплата працівника становитиме 5013,00 грн (2785,00 + 557,00 + 1392,50 + 278,50). У цьому разі розмір зарплати вищий від мінімальної, тож проводити доплату до рівня мінзарплати не потрібно.

За укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також за невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці, заробітну плату виплачують пропорційно до виконаної норми праці.

Голова МК профспілки                                                       О. Дзюба

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.