Лист 26.10.2021 № 231 надає інформацію які наслідки для роботодавця якщо працівник зі змінним графіком був на медогляді у свій вихідний.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію які наслідки для роботодавця якщо працівник зі змінним графіком був на медогляді у свій вихідний.

               Варто звернуть увагу, що порушення з боку роботодавця вимог статті 123 КЗпП може мати для останнього негативні наслідки.

Показовим щодо останнього є рішення суду від 12.06.2021 року по справі № 588/216/19.

Так 05.07.2019 року позивач звернувся із позовом, який мотивував тим, що він працює в ПрАТ «Монделіс Україна» з травня 2012 року.

У зв’язку із специфікою роботи, а саме: роботи на підприємстві харчової промисловості, був зобов’язаний проходити періодичні медичні огляди. Так, ним було пройдено медичний огляд у період березень 2012, вересень 2012, квітень 2013, вересень 2013, квітень 2014, вересень 2014, березень 2015, вересень 2015, березень 2016, жовтень 2016, березень 2017. Мінімальний час на проходження медичного огляду складає два дні. Оплати за проходження медичних оглядів проведено не було.

Позивач посилаючись на вказані обставини та норми ст. 43 Конституції України і законодавства про працю просив суд:

 • стягнути з відповідача невиплачену заробітну плату за час проходження медичного огляду за період з 2012 по 2017 роки.
 • нарахувати і виплатити компенсацію втрати частини заробітної плати та стягнути з відповідача на його користь компенсацію втрати частини доходів.

Суд задовольнив позові вимоги у повному обсязі.

Крім судових позовів працівників, стягнення сум ненарахованої і невиплаченої заробітної плати за час проходження медичних оглядів, компенсації втрати частини доходів через порушення строків їх виплати, посадові особи, у разі здійснення контролю Держпраці, можуть бути притягнуті інспекторами праці до адміністративної відповідальності за статтею 41 КУпАП, що передбачає накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а уразі вчинення порушень щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, штрафу- від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У випадку виявлення порушень Держпраці, інспекторами праці буде внесений припис про усунення таких порушень, а якщо буде встановлено факт не виконання припису до роботодавця можуть бути застосовані санкції передбачені статтею 265 КЗпП за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2021 — 12 000 грн., з 01.12.2021 — 13 000 грн.)). За не виконання припису посадові особи будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 188-6 КУпАП у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З метою забезпечення прав працівників, попередження можливих порушень законодавства про працю і настання негативних наслідків для роботодавців підготовлена дана стаття, в якій звернута увага на наступні аспекти, що мають бути враховані, а саме:

 • обов’язки роботодавців щодо організації проходження працівниками медичних оглядів;
 • категорії працівників для яких медичні огляди є обов’язковими;
 • гарантії, права та обов’язки працівників при проходженні медичного огляду.

Обов’язки роботодавців щодо організації проходження працівниками медичних оглядів

Відповідно до чинного законодавства України у сфері охорони здоров’я та трудового права встановлено обов’язок та порядок медичного огляду працівників, метою якого є визначення, оцінювання та фіксування стану здоров’я працівника, з’ясування можливості до виконання певних трудових обов’язків та встановлення медичних протипоказань, своєчасного виявлення гострих та хронічних захворювань, а також превенції виникнення та розповсюдження інфекційних хвороб.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників. Також, статтею 17 Закону України «Про охорону праці» встановлено, що роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

 • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
 • за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки

Процедуру проведення медичних оглядів, зокрема, визначено у Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246, а поширюється вона на юридичних, фізичних осіб незалежно від форми власності, у тому числі підприємців, які використовують найману працю (роботодавців) (пп. 1.2 п. 1 Порядку № 246).

Роботодавець:

 • організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і подає ці дані відповідній санітарно-епідеміологічній станції;
 • повинен під час укладання трудового договору поінформувати працівника під підписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;
 • працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи;
 • погоджує план-графік проведення медичних оглядів закладами охорони здоров’я;
 • забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження;
 • здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, погоджені з закладами охорони здоров’я, призначає відповідальних осіб за організацію медогляду;

Категорії працівників, для яких медичні огляди є обов’язковими

Можна виділити декілька категорій працівників, яким роботодавець має забезпечити проходження медичного огляду:

 • працівники зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці (стаття 169 КЗпП, Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників та Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, що наведений в додатках 4, 5 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246;
 • де є потреба у професійному доборі (обов’язковий профілактичний медичний огляд проводиться з метою професійного добору. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, було затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці 23.09.1994 року № 263/121);
 • особи молодше вісімнадцяти років (стаття 191 КЗпП України та стаття 11 Закону України «Про охорону праці»);
 • працівники, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань та/або виникнення харчових отруєнь (ст. 21 Закону від 06.04.2000 р. № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб»; ст. 26 Закону від 24.02.1994 р. № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».). Такі працівники мають проходити попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджено постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559, а Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджено наказом 23.07.2002 р. № 280;
 • працівників, які мають проходити наркологічні та психіатричні огляди. Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний наркологічний огляд, та Порядок проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду громадян затверджено постановою КМУ від 06.11.1997 р. № 1238. Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, та Порядок проведення обов’язкових психіатричних оглядів затверджено постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1465.

Гарантії, права та обов’язки працівників при проходженні медичного огляду

Кодексом законів про працю України визначено, що працівник зобов’язаний проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди (ст. 159 КЗпП України, ст. 14 Закону України «Про охорону праці»).

За час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов’язаними проходити таке обстеження (статті 169, 191 КЗпП), зберігається середній заробіток за місцем роботи (ст. 123 КЗпП)

Роботодавець укладає договір про проведення медогляду із закладом охорони здоров’я, який має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створено комісію з проведення медичних оглядів, а лікарі пройшли підготовку з професійної патології. Заклад охорони здоров’я складає план-графік проведення медичного огляду працівників підприємства та погоджує його із роботодавцем та територіальним органом Держпраці.

Роботодавець має забезпечити своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження.

Проходження медичних оглядів працівниками доцільно планувати так, аби вони проходити у робочі дні, визначені графіками роботи.

Як виняток, може допускатися факт проходження працівником медичного огляду у свій вихідний день. У такому випадку працівнику доцільно забезпечити надання інших днів відпочинку, а у разі неможливості з виробничих причин надати вихідні дні, за згодою працівника, за дні проходження медичного огляду зберігається середній заробіток.

Середня заробітна плата, що зберігається за працівниками, які проходять медичний огляд, обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (з урахуванням змін, зокрема внесених постановою КМУ від 01.09.2021 р. № 917) за два попередніх місяці, що передують події.

Голова МК профспілки                                                           О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.