Лист 26.10.2021 № 234 надає інформацію чи потрібно з педагогами укладати письмові трудові договори.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію чи потрібно з педагогами укладати письмові трудові договори.

Заклади освіти усіх форм власності, створені після 28.09.2017, повинні укладати письмові трудові договори з педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками. Це одна з умов, щоб отримати ліцензію на освітню діяльність. Державним і комунальним закладам дошкільної та загальної середньої освіти, які діяли на цю дату, не обов’язково укладати письмові трудові договори з педагогами.

Педагогічних працівників закладів освіти приймають на роботу за трудовими договорами відповідно до вимог абзацу 2 частини 2 статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX (далі — Закон № 463). Трудовий договір укладають, як правило, в письмовій формі (ч. 1 ст. 24 КЗпП). Утім, на практиці відбувається навпаки — як правило, укладають трудові договори в усній формі. У письмовій формі трудові договори укладають тільки у випадках, коли цього вимагає законодавство.

Усна форма трудового договору. Кандидат на роботу подає заяву, що свідчить про бажання працювати, та фіксує основні домовленості з майбутнім роботодавцем. Щонайменше — посаду, на якій особа працюватиме, і дату прийняття на роботу. На підставі наказу керівник видає наказ про прийняття на роботу.

Письмова форма трудового договору. Працівник і роботодавець укладають документ із назвою «Трудовий договір» або «Контракт». У ньому зазначають:

  • посаду та обов’язки працівника,
  • строк договору,
  • умови оплати праці,
  • тривалість робочого часу та відпочинку,
  • права та обов’язки працівника й керівника тощо.

Письмова форма трудового договору обов’язкова, якщо:

1) організовано набирають працівників;

2) укладають трудовий договір про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

3) укладають контракт;

4) працівник наполягає;

5) укладають трудовий договір із неповнолітнім;

6) фізична особа укладає трудовий договір із працівником;

7) укладають трудовий договір про дистанційну роботу або про надомну роботу;

8) це передбачає законодавство України в інших випадках.

Заклад загальної середньої освіти провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти за наявності ліцензії (абз. 4 ч. 1 ст. 31 Закону № 463).

Документи про загальну середню освіту видають заклади освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти (ч. 3 ст. 18 Закону № 463).

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III).

Державні та комунальні заклади дошкільної та загальної середньої освіти, що діяли на день набрання чинності Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (далі — Закон № 2145), тобто на 28.09.2017, отримали ліцензію без процедури ліцензування. Заклади освіти усіх форм власності, що створили після набрання чинності цим законом, ліцензуються на загальних засадах (пп. 6 п. 3 розд. ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2145).

КМУ постановою від 30.12.2015 № 1187 затвердив Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності (далі — Умови № 1187) та постановою від 24.03.2021 № 365 виклав їх у новій редакції. Ці зміни діють із 20.06.2021.

Всі особи, яких залучає здобувач ліцензії / ліцензіат до провадження освітньої діяльності, працюють за трудовими договорами / угодами.

Здобувач ліцензії / ліцензіат забезпечує наявність письмових трудових договорів / контрактів з усіма керівниками, педагогічними, науково-педагогічними працівниками. Також укладають трудовий договір / контракт із керівником закладу освіти або з особою, що виконує обов’язки керівника закладу освіти чи керівника відокремленого структурного підрозділу, що провадить освітню діяльність.

Голова МК профспілки                                                              О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.