Лист № 260 від 01.12.2020р., надає інформацію щодо припинення трудових відносин та виплати у зв’язку зі смертю працівника.

Головам ППО

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо припинення трудових відносин та виплати у зв’язку зі смертю працівника.

Згідно зі ст. 1227 ЦКУ, суми зарплати, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності – входять до складу спадщини.
Якщо ніхто з родичів померлого до підприємства не звернеться, заробітна плата включається до складу спадщини. Тобто отримати її зможуть лише спадкоємці на підставі свідоцтва про спадщину.

Зарплата і спадщина
За відсутності членів сім’ї спадкодавця суми заробітної плати успадковуються у загальному порядку, тобто стає частиною спадщини.
Відомо, що стосовно отримання працівником заробітної плати не існує строків позовної давності – це прямо передбачено нормами ст. 233 КЗпП. Але в цьому випадку неотримана зарплата є часткою спадщини, а отже ст. 233 КЗпП її не стосується. Загальний строк, протягом якого можливі спадкоємці мають право прийняти  спадщину, встановлено ст. 1270 ЦКУ, – 6 місяців з відкриття (виникнення) спадщини. За умов, передбачених ЦКУ, це строк може бути подовжено. Якщо ж протягом встановлених строків прийняття спадщини ніхто по неї не звернувся, то спадщина визнається відумерлою. Порядок визнання спадщини відумерлою прописаний ст. 1227 ЦКУ. В ній сказано, що  у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою. Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.  Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до статті 1283 ЦКУ.  Зауважимо, що, згідно із ст. 1221 ЦКУ, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини рухомого майна. Тобто, на отримання відумерлої спадщини може претендувати бюджет тієї територіальної громади, де він був зареєстрований (прописаний) на дату смерті. Якщо ж він не був зареєстрований (у паспорті є лише відмітка про виписку з місця останнього проживання перед смертю), то його майно відходить або за місцезнаходженням нерухомої частини, або за місцезнаходженням основної частини рухомого майна.

Зверніть увагу: КЗпП встановлено загальні норми щодо порядку звільнення працівника. Спеціальних норм, встановлених для припинення трудових відносин у зв’язку зі смертю, немає. 
Загальні норми: 
1) власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок;
2) у разі затримки розрахунку при звільненні з вини працедавця останній відповідно до ст. 117 КЗпП повинен виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку;
3) про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Але працівник помер. То як виконати ці норми? І чи взагалі обов’язково їх виконувати?

Виконувати їх потрібно, але за аналогією і в межах можливого.

Оскільки день припинення трудових відносин є днем смерті, а наказ про припинення таких відносин видається пізніше, ніж дата смерті, то аби не порушувати норми КЗпП роботодавець повинен не пізніше наступного дня після звернення родича померлого працівника із заявою виплатити йому усі належні померлому працівнику суми до сплати. При цьому варто такого родича письмово повідомити про зазначені суми. Робиться це шляхом надання розрахункового листка чи іншої форми письмового повідомлення про нараховану заробітну плату — або на руки родичам під розписку про ознайомлення, або шляхом надсилання його листом із повідомленням про вручення.

 Заробітна плата

Заробітна плата померлого працівника нараховується за фактично відпрацьований ним у місяці смерті час. Розрахунок належних виплат померлого відбувається на підставі наказу, табелю обліку робочого часу та відповідно до колективної угоди, в якій може бути передбачено виплати у зв’язку зі смертю.
Нагадаємо, що до складу ФОП також входять грошові компенсації за невикористані щорічні (основні та додаткові) відпустки, а також за додаткові відпустки на дітей (у розмірах, передбачених законодавством) відповідно до абз. 1 пп. 2.2.12  Інструкції №5.

Зверніть увагу і на зворотну ситуацію: відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону про відпустки відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки у разі смерті працівника не провадять. Отже, якщо померлий працівник використав відпустки більше, ніж встиг заробити, то сторнувати зайво нараховані відпускні при припиненні трудових відносин такому працівнику не потрібно. 

Лікарняні

На практиці може трапитися ситуація, коли перед смертю працівник хворів й знаходився на лікарняному.
І тут теж можливі два варіанти: 
– працівник встиг надати роботодавцю листок непрацездатності, сума лікарняних нарахована, але частина її має бути виплачена за рахунок ФСС, кошти від якого на момент смерті працівника ще не надійшли;
– працівник захворів під час перебування у трудових відносинах, але листок непрацездатності надати не встиг.

Діяти в цих ситуаціях слід як у звичайному випадку звільнення працівника, з єдиною відмінністю – отримує лікарняні вже не працівник, а його родич.

Тобто, коли кошти від ФСС надійдуть на спецрахунок, тільки після цього колишній роботодавець зможе виплатити їх родичу померлого, на підставі заяви, наведеної вище.

Якщо листок непрацездатності працівник не встиг надати, його можуть надати родичі померлого. Нагадаємо, що строк звернення застрахованих осіб за призначенням матзабезпечення обмежено 12 календарними місяцями із дня відновлення працездатності, інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утримання (ч. 5 ст. 32 Закону №77).

Відповідно до листа Фонду соцстраху від 17.01.2015 №2.4-17-92 дана норма застосовується із такими особливлостями:

– відлік 12-тимісячного строку розпочинається із першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому сталася відповідна страхова подія (відновлення працездатності, установлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерть застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні), тобто виходить, що неповні календарні місяці не враховуються.

Наприклад, якщо працівник помер 12.02.2020 р., а лікарняний родичі надали лише у серпні 2020 р., то такий лікарняний підлягає оплаті, адже відлік 12-місячного строку починається із квітня, тоді як серпень є лише шостим місяцем після настання страхової події- смерті.

Як ми з’ясували вище, оскільки датою припинення трудових відносин буде дата смерті, то до припинення трудових відносин працівник був застрахованою особою, а відтак за дні, коли він був застрахованою особою, включаючи день смерті, підприємство має виплатити лікарняні.

 Допомога на поховання

Крім виплат, які належали померлому працівнику, але не були ним одержані за життя згідно ст. 1227 ЦКУ, також родичам надається допомога на поховання.

При цьому така соціальна допомога виплачується роботодавцем, однак за рахунок коштів ФСС з ТВП. Крім цього, роботодавець за своїм розсудом й за рахунок коштів підприємства може додатково надати й матеріальну допомогу на поховання.

 Соцдопомога на поховання від ФСС з ТВП

Відповідно до ст. 27 Закону №1105 допомога на поховання надається, зокрема, у разі смерті  застрахованої особи, якою є працівник.

Допомога на поховання надається за основним місцем роботи застрахованої особи за рахунок сплачених застрахованими особами страхових внесків (ст. 30 Закон №1105). Допомога в разі смерті працівника надається члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили його поховання.

Допомога на поховання застрахованої особи надається в розмірі, що встановлюється правлінням ФСС з ТВП, але не менше розміру прожиткового мінімуму, установленого законом (ст. 28 Закону №1105). Відповідно до постанови ФСС з ТВП від 08.02.2017 р. №17 з 01.03.2017 року розмір допомоги на поховання становить 4100 грн і на сьогодні ФСС з ТВП не переглядався.

Документи, на підставі яких виплачується допомога на поховання:

– допомога на поховання застрахованої особи призначається на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану (ч. 3 ст. 31 Закону №1105). Але, відповідно до листа ФСС з ТВП від 14.05.2015 р. №5.2-32-84 з метою уникнення подвійної виплати допомоги на поховання застрахованої особи треба надати ще витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.
Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від ФСС з ТВП (ч. 3 ст. 32 Закону №1105).

Фінансування страхувальників-роботодавців для надання допомоги на поховання від ФСС з ТВП здійснюється робочими органами Фонду відповідно до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 р. №26 (ст. 34 Закону №1105). Підставою для фінансування є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок.

Робочі органи ФСС з ТВП здійснюють фінансування страхувальників-роботодавців протягом 10 робочих днів після надходження заяви.

 Матдопомога на поховання від підприємтва

Матеріальна допомога на поховання померлого працівника може бути надана і за рахунок роботодавця. Така допомога може надаватися як у грошовій формі, так і у вигляді оплати послуг сторонніх організацій (наприклад, ритуальних послуг, оплата автотранспорту).

Для її отримання необхідна заява родича, копія свідоцтва про смерть і наказ роботодавця. Вище ми зазначали що всі розпорядчі дії керівника можна поєднати в одному наказі про припинення трудового договору та всі прохання родича померлого працінвика в одній заяві.

Голова МК профспілки                                                        О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.