Лист №265 від 04.09.2019р., надає інформацію щодо робочого часу та оплати праці інклюзивно – ресурсних центрів.

Головам ППО

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо робочого часу та оплати праці інклюзивно – ресурсних центрів. 

Згідно з пунктом 47 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545, на педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

Відповідно до пункту 29 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів (або за наявності в них груп) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, підвищуються на 25 відсотків.

Згідно з пунктом 40 Положення про інклюзивно-ресурсний центр тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні, тощо.

Згідно з пунктом 64 Інструкції ставки заробітної плати учителям-логопедам, учителям-дефектологам, практичним психологам спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) виплачуються за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень).

Тому ставка заробітної плати вчителям логопедам інклюзивно-ресурсних центрів виплачуються за 18 годин педагогічної роботи на тиждень, як таким, на яких поширюються умови оплати праці та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти, та які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами. Пунктом 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, керівним працівникам закладів освіти, зокрема спеціальних закладів загальної середньої освіти, передбачено можливість вести викладацьку роботу в цьому закладі, але не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік), якщо вони за основною посадою отримують повний посадовий оклад (ставку).

Цим працівникам за норму годин, визначену у цьому пункті, оплата провадиться понад основний посадовий оклад (ставку) за тарифікацією щомісячно, незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року, зокрема у канікулярний час (пункти 68, 71 Інструкції № 102).

Тому керівник інклюзивно-ресурсного центру може виконувати в основний робочий час роботу вчителя-дефектолога або вчителя-логопеда не більше 9 годин на тиждень та отримувати за виконання цієї роботи заробітну плату, виходячи з норми 18 навчальних годин на ставку заробітної плати вчителя-логопеда чи вчителя-дефектолога.

Згідно з пунктом 91 Інструкції № 102 за години викладацької роботи, виконані, як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

Можливість виконання такої педагогічної роботи передбачена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Відповідно до Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого цим наказом, усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. Пунктом 3 цього Переліку передбачено педагогічну робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік. Виконання цієї роботи допускається в робочий час з дозволу керівника без утримання заробітної плати (останній абзац Переліку).

Голова МК профспілки                                                         О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.