Лист №270 від 08.11.2018 року, щодо професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає роз’яснення щодо професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Згідно ст. 59 Закону України «Про освіту» професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.

Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

Педагогічна (вчена) рада закладу освіти на основі пропозицій педагогічних (науково-педагогічних) працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу).

 Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника та враховується під час обрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника.

Підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника може фінансуватися засновником закладу освіти, закладом освіти, в якому він працює, педагогічним (науково-педагогічним) працівником, а також іншими фізичними та юридичними особами.

На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі, визначеному законодавством, за педагогічним (науково-педагогічним) працівником зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої заробітної плати.

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 17-р «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році»  з метою організації та забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

  1. Погодитися з пропозиціями Міністерства освіти і науки щодо: 1) необхідності проведення у 2018 році додаткових заходів стосовно підвищення кваліфікації педагогічних працівників за Державним стандартом початкової освіти та сучасними освітніми методиками, що базуються на компетентнісному, особистісно-орієнтованому підходах;

2) проходження підвищення кваліфікації у 2018 році:

  • вчителями початкової школи;
  • вчителями іноземних мов, які навчатимуть учнів у початковій школі;
  • вчителями закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин;
  • директорами, заступниками директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту);
  • директорами, заступниками директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителями закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експериментів із запровадження інтегрованого курсу природничо-математичних дисциплін, електронних підручників;
  • асистентами вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням;
  • фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів.

Виходячи з вище зазначеного педагогічна рада за виробничою необхідністю вносить зміни у щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі яких та керуючись типовою освітньою програмою організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників затвердженого наказом МОН України від 15.01.2018 р.№ 36  керівник навчального закладу видає наказ про направлення педагогічного працівника на підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу та збереженням середньої заробітної плати.

Голова МК профспілки                                                                 О. Дзюба

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.