Лист №285 від 24.09.2019р., надає інформацію щодо податкової соціальної пільги у 2019 році.

Головам ППО

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо податкової соціальної пільги у 2019 році.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (далі – Закон), який набере чинності з 1 січня 2019 року, розмір мінімальної заробітної плати становитиме: у місячному розмірі: з 1 січня – 4173 грн (на сьогодні – 3723 грн); у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 грн (на сьогодні – 22,41 грн). Ще одна величина, яка впливатиме на розмір об’єкта оподаткування ПДФО, прожитковий мінімум для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установлений Законом на 1 січня 2019 року – 1921 гривня. Так, від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць) станом на 1 січня 2019 року залежить розмір податкової соціальної пільги. Згідно з пп. 169.1.1 ПКУ податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року. У 2019 році її базовий розмір (100%) становитиме: 1921 грн х 50% = 960,50 грн. Відповідно до абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ податкова соціальна пільга (далі – ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує певний поріг – суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Отже, у 2019 році цей поріг становитиме: 1921 грн х 1,4 = 2690 грн. У разі, якщо заробітна плата більша, ніж 2690 грн. і немає інших пільг, встановлених ПКУ, податкова соціальна пільга не застосовується. Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, що передбачені п.п. 169.1.2 ПКУ, визначається як добуток порогу застосування ПСП та відповідної кількості дітей. Застосуємо ПСП на дітей. Наприклад, у матері трьох дітей віком до 18 років сума нарахованої заробітної плати становить 7500,00 грн. Працівниця надала заяву на застосування ПСП згідно з п.п. 169.1.2 ПКУ з відповідними документами згідно з Порядком №1227 та має право на застосування ПСП підвищеного розміру, оскільки її дохід є меншим ніж 8070,00 грн (2690,00 грн х 3). Батько дітей таким підвищеним розміром порогу застосування ПСП не користується. Розмір військового збору: 7500,00 х 1,5% = 112,5 грн. ПСП складе 2881,50 грн (по 960,50 грн. на кожну дитину). ПДФО: (7500,00 – 2881,50) х 18% = 831,33 грн. Розраховуємо суму до виплати: 7500,00 – 112,5 – 831,33 = 6556,17 грн. 

Голова МК профспілки                                                            О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.