Лист 29.11.2021 № 271 надає інформацію як впливає заробітна плата на розмір пенсії.

Головам ППО

                Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію як впливає заробітна плата на розмір пенсії.

               В умовах солідарної системи пенсійного забезпечення ключовими чинниками в формуванні розміру пенсії є набутий страховий стаж і отримувана заробітна плата.

Безумовно пенсія може бути призначена тільки з офіційної, легально задекларованої зарплати. Розмір оплати праці, з якої сплачуються страхові внески, напряму впливає на розмір пенсійного забезпечення громадянина.

Як зазначено в статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Слід зазначити, що за період з 1 липня 2000 року враховується заробітна плата виключно за даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі застрахованих осіб.

Формула розрахунку заробітної плати

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

  • Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;
  • Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.
  • Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn);
  • К — страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Отже, спочатку визначаємо індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (Кзп). Цей показник розраховується діленням фактичної, в розрізі кожного місяця, заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески, на середню заробітну плати (доходу) в України за відповідні місяці.

Наприклад, офіційно нараховано громадянину у березні 2021 року заробітну плату у розмірі 9100,00 грн. Середня заробітна плата в цілому по Україні за цей місяць становила 12 349,97 грн. Зіставивши ці суми отримаємо індивідуальний показник 0,73684 (9100/12349,97).

Надалі всі розраховані коефіцієнти сумуються за весь період, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії. Це і буде показником у формулі Ск.

Слід звернути увагу, що при обчисленні заробітної плати проводиться її оптимізація шляхом виключення із розрахунку періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої статті 24 цього Закону, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 7, 8, 9 і 14 статті 11 цього Закону та періоди страхового стажу під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з місяця запровадження карантину у 2020 році та шести календарних місяців після його завершення. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

Наприклад. Сума коефіцієнтів за період страхового стажу з 01.07.2000 по 31.03.2021 склала 257,63801. Поділивши цю суму на кількість місяців страхового стажу (К) за цей період (після проведеної оптимізації їх залишилось 206) отримуємо індивідуальний коефіцієнт заробітку. В нашому прикладі він становить 1,25067.

Наступним кроком визначаємо середньомісячну заробітну плату з урахуванням якої розраховується вже безпосередньо розмір пенсії (Зп). Вона визначається за як добуток коефіцієнту заробітної плати і величини середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Дані про середню заробітну плату загалом по Україні за відповідні роки та місяці можна знайти на сайті Пенсійного фонду України (www.pfu.gov.ua).

Для осіб, що звернулися за призначенням пенсії у 2021 році, цей показник становить — 9118, 81 грн.

Таким чином заробітна плата (Зп) для обчислення пенсії за формулою становить: 1,25067 х 9118,81 грн = 11404,63 грн.

Формула розрахунку розміру пенсії

Формула розрахунку розміру пенсії наведена у статті 27 Закону. Це:

П= Зп х Кс, де:

  • П — розмір пенсії у гривнях;
  • Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія;
  • Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу (Кс) розраховується як співвідношення суми місяців страхового стажу і величини оцінки одного року страхового стажу (у відсотках). На сьогодні величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1%.

При страховому стажі, наприклад, 35 років 2 місяці коефіцієнт страхового стажу становить 0,35167.

Підставивши всі дані в формулу отримаємо основний розмір пенсії 4010,66 грн (11 404,62 х 0,35167).

Як бачимо, чим вища заробітна плата тим і вищий розмір пенсії.

Голова МК профспілки                                                     О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.