Лист №295 від 01.10.2019р., надає інформацію щодо виплати грошової винагороди за сумлінну працю педпрацівникам.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо виплати грошової винагороди за сумлінну працю педпрацівникам.

Згідно ст. 57 Закону України «Про освіту», держава гарантує виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків.

П. 8.3.1 Галузевої угоди та п. 8.3.2 Обласної угоди передбачено надання відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі одного посадового окладу; виплачувати винагороду за сумлінну працю при звільненні педагогічних працівників серед навчального року з урахуванням часу фактичної роботи.

Згідно з п. 6.3.15 Галузевої угоди та п. 6.3.11 Обласної угоди не допускається зменшення або скасування стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах.

Згідно Закону України «Про колективні договори і угоди», п. 1.4 Галузевої угоди її положення діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.
Неприпустимим є зменшення розміру грошової винагороди за сумлінну працю в тому числі із мотивів браку коштів.

Щодо фінансового забезпечення виплати грошової винагороди, то відповідно до ч. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України, місцеві ради при затверджені відповідних бюджетів повинні враховувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», місцеві бюджети – це плани утворення і використання фінансових ресурсів, які необхідні для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Одним із власних повноважень органів місцевих рад, що передбачені ст.32 зазначеного закону, є управління закладами освіти, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; створення необхідних умов для виховання дітей, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів. Тому з метою забезпечення належного рівня заробітної плати педагогічним працівникам місцеві ради можуть під час затвердження місцевих бюджетів та внесенні до них змін, приймати рішення про збільшення обсягів бюджетних призначень та фонду оплати праці, необхідних для виплат, встановлених чинним законодавством та колективними договорами і угодами.

Згідно ст. 2 Закону України «Про оплату праці» грошова винагорода за сумлінну працю є частиною заробітної плати працівника.
Згідно ст. 238 КЗпП України спори щодо виплати заробітної плати не обмежуються будь-яким строком.

Звертаємо увагу, що чинним законодавством за несвоєчасну виплату заробітної плати чи виплату її не у повному розмірі, невиконання колективних договорів, угод встановлено такі види відповідальності:
– дисциплінарна: звільнення (п. 1 ст. 41 КЗпП України);
– адміністративна відповідальність: штраф до 11 169 грн. (ст. 41, 41-2 КпАП України, 265 КЗпП України);
– кримінальна: штраф, позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю (ст. 175 КК України).

Ст. 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Звернення з наведеними вище роз’ясненнями  було направлено до управління освіти Міської ради міста Кропивницького та органів місцевого самоврядування.

Голова МК профспілки                                                     О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.