Лист 30.08.2022 № 208 надає інформацію щодо строкових трудових договорів з педагогами.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо строкових трудових договорів з педагогами.

Строковий трудовий договір — це один із видів трудових угод,  який, на відміну від безстрокового, укладається на певний  визначений строк між
двома сторонами (тим, хто наймається на роботу і тим, хто наймає). Це одна із форм реалізації права громадян на працю. Як і будь-яка трудова угода, він
визначає межі – обсяг  і термін  роботи, яку зобов’язується  виконати працівник, з одного боку, і виплату заробітної плати та створення  умов,
необхідних для такої діяльності, роботодавцем, з іншого. Ясна річ, відповідно до Законодавства про працю.
Зазвичай, трудовий договір укладається на невизначений строк, тобто є безстроковим (п. І ч.І ст. 23 КЗпП).  Проте, у випадках
 коли робота не носить постійного характеру (є сезонною)
 наявні обставини, через які навіть постійна діяльність не може тривати невизначений термін – наприклад, людина працює замість тимчасово
відсутнього працівника  (декрет,  виборні посади, тощо),  за яким зберігається робоче місце згідно з ч. 2 ст. 23 КЗпП,  – укладається 
 строковий трудовий договір. Перелік умов виконання і  характер  робіт  для обґрунтування такої угоди шукайте у листі Міністерства
праці та соціальної політики України від 3.02.2003р. № 06/2-4/13. Також підставою для строкового договору можуть  бути і сімейні обставини.
Тоді у заяві про прийняття на роботу працівник має  звернути на це увагу, не розголошуючи, якими саме причинами зумовлене його рішення (« у зв’язку з сімейними обставинами»), а також вказати строк, протягом якого він наймається на роботу.
Період роботи погоджується обома сторонами. Він може мати конкретний термін ( п.2 ч.1 ст.23 КЗпП), визначатися певною подією (повернення на
роботу постійного працівника), а також укладатися на час виконання певної роботи (обсягу робіт)  (п.3 ч.1 ст.23 КЗпП).
Строк прийняття на роботу є обов’язковою умовою написання наказу про прийняття на роботу за строковим договором.  Про це ж робиться запис у
трудовій книжці. У протилежному випадку договір вважатиметься безстроковим і звільнення працівника після закінчення терміну строкового
договору може бути оскарженим у суді і визнаним недійсним ( Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9 п.9 «Про практику
розгляду судами трудових спорів»).
Строковий трудовий договір укладається з педагогічним працівником лише за його згодою і має підлягати положенням названих законодавчих актів (
ст.23 КЗпП). У разі відсутності хоча б однієї з цих умов трудова угода вважається безстроковою.

Як визначити термін дії строкового трудового договору Трудовий договір укладається до початку роботи. І хоча в наказі про
прийняття на роботу і в трудовій книжці буде вказана одна і та ж дата, проте термін дії угоди рахуватиметься з попередньої дати. Наприклад, дата запису
05.11.2020 р., а діяти договір починає з 04.11.2020 р. Це важливо врахувати при визначенні останнього дня дії договору (якщо термін дії угоди 1 міс., то
останнім днем її буде 04.12.2020 р., а не 05.12.2020 р.) (ст. 2411 КЗпП).
Крім того, переукладені один чи кілька разів строкові договори (за винятком випадків, зазначених у ч.2 ст. 23 КЗпП) або якщо після закінчення
юридичного терміну дії строкового договору трудові відносини фактично продовжуються, то такий договір автоматично переходить у безстроковий (ч.
2 ст. 39-1 КЗпП). Тому якщо роботодавець не планує змінити статус працівника на «постійний», він має видати наказ про його звільнення,
датований останнім днем дії строкового договору із таким же записом у трудовій книжці  і повним розрахунком.
При необхідності  і за згодою працівника перебувати на умовах строкового договору укладається повторний строковий  договір  за початковою
процедурою. Якщо між датою звільнення і повторного прийому на роботу немає проміжку робочих днів, то після написання нової заяви працівником
про бажання працювати на умовах «строковика». видається наказ  про прийняття на роботу за строковим договором, але зі вказівкою на новий
строк та повідомляється про це податкову службу до виходу працівника на роботу. Накази про звільнення і прийом на роботу та інформування
Податкової служби  мають бути до того, як попередній договір буде розірваний ( адже видавати ми можемо їх раніше з обов’язковою вказівкою
дати припинення дії договору).

За яких умов припиняється дія строкового трудового договору
Отже, на основі вищесказаного підкреслюємо, закінчення терміну дії строкового договору не означає автоматичного звільнення працівника.
Крім того, відповідно до законодавства (ст.184 КЗпП) існує ряд додаткових підстав для гарантування окремим працівникам можливості працювати. До
такої категорії осіб належать:
 вагітні жінки;
  жінки, що мають дітей віком до 3-х років;
 жінки, що мають дітей віком до 6-и років (ч.6  ст. 179 КЗпП);
 одинокі матері, у яких є дитина до 14-и років;
 одинокі матері, які мають дитину з інвалідністю.
Їх звільнення  передбачено лише за умови обов’язкового працевлаштування із збереженням на період працевлаштування тримісячної середньої зарплати з дня припинення дії строкового договору.
Проте  юридично строковий трудовий  договір має бути розірваним на підставі наявності хоча б  однієї  з трьох загальних умов, за яких його дія
припиняється:
1.  Якщо закінчився термін дії строкового трудового договору, той має бути розірваний роботодавцем в останній день цього терміну .
2. Якщо строковий трудовий договір укладався на час виконання певної роботи, він має бути розірваний роботодавцем в останній день виконання
цієї  роботи.
3. Якщо строковий трудовий договір укладався на час відсутності іншого працівника, він має бути розірваний роботодавцем у переддень виходу
 цього працівника на робоче місце.
 Можливе і дострокове припинення дії строкового договору, як з боку наймача, так і з боку найманого робітника.
За ініціативою роботодавця, строковий трудовий договір припиняє свою дію достроково згідно з положеннями ст..40, 41 КЗпП.

Працівник може розірвати за власним бажанням строковий трудовий договір достроково у зв’язку з:
 непередбачуваними обставинами (нещасний випадок, загострення хвороби, яка не дозволяє виконувати роботу, потреба у догляді за
хворим членом родини тощо);
 поважними обставинами  (зміна місця проживання на інший регіон, вступ до навчального закладу після оголошення результатів і т.п.);
 порушенням  роботодавцем умов договору або законодавства про працю.
Тоді він має подати відповідну заяву із указанням причини розірвання такого договору. На основі  двох документів (заява працівника і наказ роботодавця
про звільнення) дія строкового договору припиняється достроково.

Строковий договір для педагогів-пенсіонерів
Не можна лишити поза увагою і  болючу проблему укладання строкових договорів з вчителями-пенсіонерами. За Законом «Про повну загальну
середню освіту» від 16.01.2020 №463-ІХ  п.2 ч.3 р.Х,  всі працюючі педагоги, які отримують пенсію за віком, повинні переоформити договір з
безстрокового на строковий.
Щоб уникнути непорозумінь у тлумаченні конфліктних ситуацій, пропонуємо усю діяльності з цієї проблеми супроводжувати письмовим
підтвердженням. Тобто директору  державного навчального закладу слід:
1. Вручити  письмове повідомлення (два екземпляри, один з яких у директора) педагогу-пенсіонеру з обов’язковим зазначенням  дати отримання, підписом вчителя  і його згодою чи незгодою перейти на роботу за строковим договором за два місяці до укладання строкового договору.
2.  У разі згоди працівника отримати заяву  від нього із вказівкою строку договору.
3. Написати наказ про укладання строкового договору за вищезазначеними вимогами .
Якщо педагог проігнорував повідомлення або ж не погодився з переходом, його звільняють згідно з п.9 ч.І ст.36 КЗпП та п.2 ч.3 р.Х Закону «Про
повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 №463-ІХ  із відповідним записом і вказуванням причини звільнення у наказі  на підставі письмової
заяви вчителя ( у якій педагог висловлює свою незгоду) та  із відповідним  записом  у  трудовій книжці.

Голова МК профспілки О. Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.