Лист 31.10.2023 № 331 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію спільноти кадровиків і фахівців з управління персоналом щодо застосування оновленого порядку обчислення середньої заробітної плати.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію спільноти кадровиків і фахівців з управління персоналом щодо застосування оновленого порядку обчислення середньої заробітної плати.

                Мінекономіки у листі від 03.10.2023 р. № 4707-05/53176-07 надало роз’яснення щодо застосування змін при обчисленні середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки.

Обчислення середньої заробітної плати працівникам проводиться відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок).

Змінами до Порядку, внесеними постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 і від 8 серпня 2016 р. № 500» від 08.09.2023 р. № 957 (далі — Постанова № 957), зокрема, визначено новий порядок обчислення середньої заробітної плати для оплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року.

Щодо періоду застосування змін зазначаємо, що норми Постанови № 957 слід застосовувати з дня офіційного опублікування, а саме з 12.09.2023 року.

Отже, якщо дата початку події, з якою пов’язаний розрахунок середньої заробітної плати, відбулася до 11.09.2023 (включно), то застосовуються положення Порядку без змін, внесених Постановою № 957. Якщо дата початку події, з якою пов’язаний розрахунок середньої заробітної плати, припадає на період з 12.09.2023 і пізніше, то необхідно застосовувати положення Порядку з урахуванням змін, внесених Постановою № 957.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 р., проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Тобто для виплати компенсації працівнику за невикористані ним відпустки усіх видів, передбачених законодавством (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологам), на які він набув право до 31 грудня 2023 року, за його заявою або при його звільненні з роботи, обчислення середньої заробітної плати проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році, починаючи з 01.01.2023 до першого числа місяця, в якому виплачується зазначена компенсація. Водночас обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за всі невикористані відпустки згідно чинного законодавства, на які працівник набув право після 31 грудня 2023 року, здійснюється відповідно до абзацу першого пункту 2 Порядку виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки.

Крім того, працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи — підприємця або фізичної особи, які в межах трудових відносин використовують працю найманих працівників, менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку, матеріальна (грошова) допомога (абзац третій пункту 2 Порядку).

Щодо правильності розуміння внесених до Порядку змін зазначаємо, що у разі звільнення працівника після 01.02.2024 обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023 року, здійснюється з урахуванням абзацу другого пункту 2 Порядку в розрахунковому періоді з 01.01.2023 по 31.12.2023, а за невикористані відпустки, на які працівник набув право після 31.12.2023 року — відповідно до абзацу першого пункту 2 Порядку в розрахунковому періоді з 01.02.2023 по 31.01.2024.

У разі звільнення працівника 12.09.2023, обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, проводиться в розрахунковому періоді з 01.01.2023 по 31.08.2023.

 У разі якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (абзац третій пункту 4 Порядку).

Водночас, якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку (абзац четвертий пункту 4 Порядку).

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 Порядку якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду.

У разі звільнення працівника в період вересня 2023 року у якого в розрахунковому періоді не було заробітної плати, розрахунок середньої заробітної плати для оплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, здійснюється виходячи з встановленої законодавством на час розрахунку мінімальної заробітної плати в розрахунковому періоді з 01.01.2023 по 31.08.2023.

Голова МК профспілки                                              Олександр ДЗЮБА

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.