Лист №35 від 18.02.2019р., щодо здійснення перевірок Фондом соцстраху за новим порядком

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо здійснення перевірок Фондом соцстраху за новим порядком.

На сьогодні існують два нормативно-правових документа, які в повному обсязі або частково регламентують порядок організації проведення документальних перевірок страхувальників робочими органами виконавчої дирекції Фонду соцстраху або їх відділеннями (далі — Фонд). На це звертає увагу Фонд, пояснюючи необхідність ухвалення проекту постанови «Про затвердження Порядку перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України» (далі — Проект). Проект надійшов на узгодження до СПО профспілок.

Тож необхідним є прийняття нового документу, який визначить порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду.

Проект постанови передбачає запровадження камеральних перевірок. Здійснюватиметься перевірка страхувальника на своєчасність подання ним відповідних звітів, повідомлень про виплату коштів застрахованим особам, внесення виправлень в раніше подані звіти, заяви-розрахунки, наявність заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду.

Документ встановлює чіткі підстави проведення робочими органами виконавчої дирекції Фонду або його відділеннями документальних планових перевірок страхувальників, а саме:

 • системні порушення щодо використання страхових коштів Фонду, зокрема, за результатами двох попередніх перевірок встановлені порушення використання страхових коштів Фонду;
 • перевищення розміру середньоденної допомоги над середньоденною заробітною платою у 2 і більше разів;
 • зростання кількості оплачених днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів) та сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у 1,5 і більше разів у звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року за умови відсутності зростання середньооблікової кількості штатних працівників та фонду оплати плаці у звітному періоді;
 • здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів у розрахунку на один день;
 • наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником єдиного внеску та/або відсутності застрахованих осіб в реєстрі застрахованих осіб.

Також, проект постанови передбачає зменшення кількості та осучаснення підстав для проведення документальних позапланових перевірок. Зазначені перевірки будуть проводитись за наявності таких підстав:

 • подання страхувальником письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням;
 • розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, відкриття провадження у справі про банкрутство страхувальника, отримання від ДФС повідомлення про прийняття рішення страхувальником, зазначеним в пунктах 5 (особи, які провадять незалежну професійну діяльність) або 51 (члени фермерського господарства) ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо зняття його з обліку платників єдиного внеску;
 • неподання страхувальником повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування Фондом сум, зазначених в заяві-розрахунку;
 • отримання/виявлення робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням інформації, що свідчить про можливі порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо страхувальник не надав обґрунтовані пояснення та їх документальне підтвердження;
 • звернення застрахованої особи про порушення страхувальником-роботодавцем законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • надання заперечень до акта проведеної перевірки у разі, коли страхувальник у своїх запереченнях посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення позапланової перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
 • на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду.

Також буде затверджено акт документальної перевірки дотримання страхувальником вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. В ньому міститься й перелік питань щодо проведення документальної перевірки.

 

 

Голова МК профспілки                                                        О. Дзюба

Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.