Лист № 394 від 23.12.2019р., надає інформацію щодо проекту змін до Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо проекту змін до Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

На сайті Мінекономрозвитку оприлюднено проект постанови КМУ щодо змін до Порядку здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

За пояснювальною запискою до проекту постанови передбачається, зокрема, внести зміни до чинної редакції Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, шляхом запровадження нових механізмів здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю, зменшення тиску на роботодавців та забезпечення додержання законодавства про працю.

Підстави для здійснення інспекційних відвідувань

Зокрема, підставами для здійснення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин будуть:

1) звернення працівника про порушення щодо нього законодавства про працю;
2) звернення фізичної особи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин;
3) рішення суду;
4) рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань, прийняте за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, у тому числі на підставі інформації:

  • посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені в ході виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин;

ДПС та її територіальних органів про:

  • невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
  • факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень;
  • факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання;

Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:

  • роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
  • роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;
  • фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;
  • роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів;
  • роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

5) доручення Прем’єр-міністра України;
6) звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
7) запит народного депутата;
8) невиконання вимог припису інспектора праці.

Наразі підстав для інспекційних відвідувань — 11, а стане їх менше. Скорочення відбудеться за рахунок об’єднання трьох підстав в одну (це стосується інспекційних відвідувань на підставі отриманої інформації з окремих джерел та від ПФУ та ДПС), а також виключення підстави: «за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених у ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю».

При цьому інспекційні відвідування на підставі інформації від ДПС та ПФУ будуть проводитися не виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин (як зараз), а і з інших питань, наведених у такій інформації (з переліку).

Строк інспекційних відвідувань так й залишиться — 10 р. дн.

Перевірка буде, але це не точно

Новацією буде ще й таке правило. Перед реєстрацією інспекційного відвідування роботодавця, щодо якого впродовж попередніх шести календарних місяців здійснювались інспекційні відвідування, керівник органу контролю (інша уповноважена ним посадова особа) повинен буде вивчити питання про доцільність його проведення.

Тобто навіть за наявності підстав для проведення інспекційного відвідування, теоритично буде можливим варіант, коли воно не відбудеться, якщо роботодавця вже нещодавно перевіряли і всі порушення усунуті. Тут все залежатиме від рішення керівника органу контролю.

Оскарження припису –нове право роботодавця

У роботодавця з’явиться нове право. Він зможе оскаржувати припис та/або вимогу інспектора праці.

Наголосимо, що правила оскарження припису встановлені і діють й наразі (п. 30 діючого Порядку). Але у переліку прав роботодавця (п. 14 Порядку) право оскаржувати не лише неправомірні дії інспектора праці, а й його приписи та вимоги, з’явиться вперше.

Нагадаємо, що припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний та одноденний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене до Голови або заступника Голови Держпраці.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припинятиме виконання припису або вимоги інспектора праці. Скарга розглядатиметься у 30-денний строк з дня, що настає за днем її надходження, якщо інше не встановлено законом.

На час розгляду скарги рішенням керівника або заступника органу контролю проведення інспекційного відвідування зупиняється. За результатами розгляду скарг приписи, вимоги інспектора праці можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.

Застосування заходів впливу

За п. 24 оновленого Порядку, у разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом, після розгляду зауважень об’єкта відвідування до нього (у разі їх надходження) інспектор праці проводитиме аналіз матеріалів інспекційного відвідування, за результатами якого вноситиме припис та вживатиме заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.

Але чомусь вже не має норми, за якою у разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування до відповідальності не вживаються.

Хоча залишатиметься норма про те, що заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування.

Тобто, чи буде далі діяти найприємніша новація діючого Порядку про те, що штрафів за більшість порушень можна уникнути, якщо виконати приписи інспектора, наразі невідомо.

 

Голова МК профспілки                                                         О. Дзюба

 

 

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.