Лист № 393 від 23.12.2019р., надає роз’яснення щодо педагогічного навантаження.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає роз’яснення щодо педагогічного навантаження.

Тарифна ставка вчителя (тобто його посадовий оклад) залежить саме від категорії та тарифного розряду.

Дуже часто у вчителя з’являються питання щодо розподілу педагогічного навантаження, розглянемо основні питання.

Який обсяг тижневого педагогічного навантаження становить тарифну ставку.

Основним документом, який регулює питання встановлення педагогічного навантаження вчителів та його перерозподілу, є стаття 25 Закону України «Про загальну середню освіту». У пункті 1 цієї статті визначено, що педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин впродовж навчального тижня – це становить тарифну ставку.

Залежно від освіти та наслідків атестації вчителям встановлюються тарифні розряди та присвоюються кваліфікаційні категорії. Тарифна ставка вчителя (тобто його посадовий оклад) залежить саме від категорії та тарифного розряду.

Наказ #МОН України № 557 від 26.09.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» визначає, що оплата праці вчителів здійснюється відповідно до єдиної тарифної сітки.

Учителям всіх спеціальностей, яким за результатами атестації підвищили кваліфікаційні категорії, встановлюється ставка заробітної плати  відповідно до тарифних розрядів:

  • спеціаліст вищої категорії — 14 розряд;
  • спеціаліст 1 категорії — 13 розряд;
  • спеціаліст 2 категорії — 12 розряд;
  • спеціаліст  без категорії — 10-11 розряди.

Хто затверджує педагогічне навантаження у школі.

Кожного року (станом на 1 вересня поточного навчального року) у закладах загальної середньої освіти проводиться тарифікація педагогічних працівників, у процесі якої розподіляється тижневе навантаження між педагогами школи на навчальний рік. Для проведення тарифікації наказом керівника створюється тарифікаційна комісія. Результати тарифікації оформлюються у вигляді тарифікаційного списку.

Попередня тарифікація проводиться ще у березні-квітні. Це робиться для того, аби попередити вчителя про обсяг навантаження на наступний рік.

Іноді виникають ситуації, що під час попередньої комплектації вчителю прогнозують навантаження, наприклад, 30 годин і він розписується за це навантаження. А у серпні раптом з’ясовується, що не набрали 10 клас і у вчителя буде лише 24 години. Педагог починає вимагати від директора обіцяні години, годин немає, і через це виникає конфлікт. Тому важливо під час  попередньої комплектації спрогнозувати не максимальне навантаження вчителя, а навантаження на ставку. Саме ставку зобов’язаний дати директор працівнику, якщо працівник прийнятий на роботу з повним навантаженням.

Для запобігання непередбачуваних ситуацій, директорам навчальних закладів слід мати на увазі, що педагогічне навантаження обсягом менше тарифної ставки встановлюється лише за згодою працівника (п.2 ст.25 Закону «Про загальну середню освіту») або на прохання педагога на підставі ст.56 КЗпП України.

Отже, відповідно до п. 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти від 15.04.1993 №102 тарифікаційні списки затверджуються керівником закладу (за погодженням із профспілковим комітетом) не пізніше 5 вересня.

У яких випадках може бути змінено педагогічне навантаження під час навчального року та куди звернутись учителю, якщо його права порушені.

Під час навчального року перерозподіл педагогічного навантаження допускається лише в окремих випадках, наприклад, у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачено освітньою програмою. Наприклад, якщо відповідно до освітньої програми закладу школи на вивчення предмета передбачено 2,5 години на рік, то у І семестрі предмет може вивчатися 3 години, а в ІІ семестрі – 2. Або на вивчення предмета передбачено 0,5 години на рік – при цьому він може вивчатися тільки в одному з семестрів по 1 годині щотижня.

Часом життєві обставини змушують вчителя відмовитися від частини навантаження під час навчального року. У такому випадку працівник має написати відповідну заяву про зменшення педагогічного навантаження, а керівник може задовольнити це клопотання. Зазначимо, що директор не зобов’язаний це робити і тоді працівник продовжує працювати відповідно до тарифікації, або має право звільнитися.

Важливо, щоб усі зміни у навантаженні педагогів під час навчального року відбувалися виключно за письмовими заявами самих учителів.

Відсутність відповідних заяв дає підстави для звинувачення керівників навчальних закладів не лише у неаргументованій зміні педагогічного навантаження, а й в упередженому ставленні до педагогів та у нанесенні педагогам моральної шкоди.

Керівникам навчальних закладів варто пам’ятати, що навіть коли вчитель у вересні протарифікований на 30 годин, то немає жодних підстав без заяви самого вчителя зменшити його навантаження за ініціативою адміністрації навіть на 0,5 години.

Неправомірними будуть дії керівника й тоді, коли він під час навчального року повідомить вчителю, що у зв’язку із розширенням штату працівників частину його навантаження віддадуть новому або кваліфікованішому співпрацівнику.

Якщо перерозподіл педагогічного навантаження вчителів відбувся під час навчального року і працівник вважає, що його права порушені, то він може звернутися із заявою до Комісії по трудових спорах, яка має бути в кожній установі та організації із штатом більше 15 осіб, до профспілкового комітету, або до суду.

Голова МК профспілки                                                       О. Дзюба

 

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.