Лист №46 від 14.01.2019р., щодо врегулювання адміністративної процедури окремим законом

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо врегулювання адміністративної процедури окремим законом.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону № 9456 «Про адміністративну процедуру», яким пропонується врегулювати відносини органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з фізичними та юридичними особами щодо прийняття адміністративного акта та його виконання.

Проект Закону розроблено Міністерством юстиції на виконання Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки, а також низки міжнародних актів з питань подолання корупції.

Положеннями Конституції України визначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40). Держава повинна гарантувати кожній особі право на неупереджене, чесне вирішення її справи за обґрунтований проміжок часу.

Положеннями законопроекту закріплено основні принципи адміністративної процедури, зокрема, принципи законності, рівності учасників адміністративного провадження, безсторонності адміністративного органу, відкритості, своєчасності та ефективності, а також механізми їх реалізації.

Адміністративне провадження проводиться посадовою особою, уповноваженою керівником органу на підставі внутрішніх розпорядчих актів. Документом також врегульовано процедуру відводу посадової особи, якщо вона може мати особисту, пряму або непряму зацікавленість в результаті справи.

Крім того, встановлено механізм правонаступництва в результаті припинення первинного адміністративного органу або внаслідок повного або часткового припинення його адміністративної компетенції. Правонаступник має виконати усі зобов’язання перед фізичними/юридичними особами.

Визначено учасників адміністративного провадження (адресат – заявник, оскаржувач або особа, проти якої ініційовано адміністративне провадження; заінтересована особа), а також їх права і обов’язки.

Пропонується також врегулювати питання документування адміністративного провадження, дослідження доказів, а також строків вирішення справи.

Так, справа за заявою вирішується: в найкоротші терміни, але не більше ніж 30 календарних днів після надходження заяви; у разі проведення слухання – в строк не більше 45 календарних днів після надходження заяви.

Строк розгляду справи за заявою може бути продовжений не більше ніж на 15 календарних днів.

Адміністративне провадження починається за заявою особи, за ініціативою адміністративного органу чи за скаргою особи про прийнятий адміністративний акт.

Заява може подаватися в усній або письмовій формі. Письмова заява може бути подана адміністративному органу особисто, направлено поштою або в електронній формі.

Заявник може звернутися до адміністративного органу для вирішення двох і більше справ. У випадках, передбачених законом, до заяви додаються відповідні документи або їх копії.

Для розгляду справи, яка стосується великої кількості осіб, до участі в адміністративному провадженні можуть залучатися представники таких осіб, а також представники громадських організацій.

Розгляду не підлягають анонімні заяви, заяви подані з одного й того ж питання, а також з питань, які були предметом судового розгляду або розглядаються в органах судової влади.

За результатами розгляду справи адміністративний орган в межах своїх повноважень приймає адміністративний акт, який є обов’язковим до виконання.

Адміністративний акт може бути оскаржений. Суб’єктом розгляду скарги є вищестоящий адміністративний орган або комісія з розгляду скарг, яка діє на громадських засадах.

Примусове виконання адміністративного акту забезпечується адміністративним органом, який його видав.

 

Голова МК профспілки                                                    О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.