Лист № 47 від 26.02.2021р., надсилає інформацію щодо надання відпустки та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, які працюють на умовах строкового трудового договору.

Гловам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо надання відпустки та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, які працюють на умовах строкового трудового договору.

Конституцією України (ст. 45) закріплено право кожного громадянина на відпочинок, яке забезпечується, зокрема, наданням щорічної оплачуваної відпустки.

Ця гарантія також закріплена в ст. 74 КЗпП України та ст. 2 Закону України «Про відпустки».

Статтею 3 Закону України «Про відпустки» встановлено право працівників на відпустки у разі звільнення: за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням; датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Педагогічним працівникам, посади яких передбачено Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963, під час надання щорічної відпустки виплачується допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ст. 57 Закону України «Про освіту»). Вказана допомога нараховується за основним місцем роботи незалежно від навантаження (обсягу роботи) у розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати).

Якщо щорічна відпустка поділяється на частини, згадана допомога виплачується педпрацівникові один раз на рік під час надання будь-якої з частин такої відпустки.

Ненадання щорічних відпусток у визначені терміни, Законом України «Про відпустки» (ст. 28) та КЗпП України (ст. 265) кваліфікується як грубе порушенням законодавства про працю, за що роботодавець може бути притягнений до відповідальності.

Конституцією України (ст. 19) гарантовано, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З метою забезпечення законних прав та інтересів педагогічних працівників, які працюють на умовах строкового трудового договору, в тому числі тих, які отримують пенсію за віком, для отримання ними матеріальної допомоги на оздоровлення, обком Профспілки радить при звільненні у зв’язку із закінченням строку трудового договору звернутися до роботодавця із заявою про надання щорічної основної відпустки (чи будь- якої її частини) та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення.

У випадку, коли працівник бажає подовжити працювати на тій же посаді, після закінчення строкового трудового договору, доцільно подати заяву про це роботодавцю ще до моменту закінчення строку дії договору.

Зазначена допомога надається і тим педагогічним працівникам, які працюють на умовах строкового договору за умови звільнення їх з роботи після закінчення відпустки, а також жінкам із числа педагогічних працівників, які під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працюють на умовах неповного робочого дня.

У разі виплати компенсації за невикористані дні відпустки під час звільнення, допомогу на оздоровлення не надають.

       Голова   МК  профспілки                                                       О. Дзюба

 

Tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.