Лист № 55 від 24.02.2020р., надає інформацію щодо роботи у вихідний день.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо роботи у вихідний день.

         Керівник доручив вам підготувати наказ про залучення працівників до роботи у вихідний день. Не поспішайте виконувати. Убезпечте себе та керівника від можливих порушень, а відтак — і штрафів.

Які дні є вихідними

Перш ніж крокувати алгоритмом, згадайте, що таке вихідний.

Загальний вихідний день для п’ятиденного та шестиденного робочого тижня — неділя. За «п’ятиденки» другий вихідний день визначають у ПВТР, якщо інше не визначено законодавчо. Як правило, це субота або понеділок (ч. 2 ст. 67 КЗпП).

За інших режимів роботи роботодавці встановлюють вихідні дні в графіках змінності або звертаються до місцевих рад, аби вихідні визначили саме вони (ст. 6869 КЗпП). 

Вихідні дні на підприємстві

Особливості режиму роботиВихідні дні
Шестиденний робочий тижденьНеділя
П’ятиденний робочий тижденьСубота, неділя
Неділя, понеділок
Не можна перервати роботу в неділю у зв’язку з необхідністю обслуговувати населення (магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї тощо)Встановлює місцева рада
Підприємство, установа, організація працює безперервноНадають у різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком змінності

 

Визначте підстави для роботи у вихідні

КЗпП забороняє роботу у вихідні, але дозволяє у виняткових випадках, коли необхідно:

  • відвернути або ліквідувати наслідки стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій та негайно усунути їх наслідки;
  • відвернути нещасний випадок, який ставить або може поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибель або псування майна;
  • виконати невідкладні, наперед не передбачені роботи, від яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства в цілому або окремих підрозділів;
  • виконати невідкладні вантажно-розвантажувальні роботи, щоб запобігти або усунути простій рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Підстава — частина 2 статті 71 КЗпП.

Визначте працівників, яких необхідно залучити до роботи

Ознайомтеся зі списком працівників, які мають працювати у вихідний.

Трудове законодавство встановлює обмеження для окремих категорій .

Обмеження для роботи у вихідні

Категорії працівниківПідстава
Заборонено залучати 
Вагітнаст. 176 КЗпП
Мати дитини/дітей віком до трьох роківст. 176 КЗпП
Неповнолітній (до 18 років)ст. 192 КЗпП
Батько, який виховує дитину до трьох років без матеріст. 186-1 КЗпП
Опікун* дитини до трьох роківст. 186-1 КЗпП
Один з прийомних батьків дитини до трьох роківст. 186-1 КЗпП
Один з батьків-вихователів дитини до трьох роківст. 186-1 КЗпП
Можна залучати, але за згодою 
Мати дитини/дітей віком 3–14 роківст. 177 КЗпП
Мати дитини/дітей з інвалідністюст. 177 КЗпП
Батько, який без матері виховує дитину 3–14 років або дитину з інвалідністюст. 186-1 КЗпП
Опікун* дитини 3–14 роківст. 186-1 КЗпП
Піклувальник* дитини з інвалідністю
Один з прийомних батьків дитини 3–14 років або дитини з інвалідністюст. 186-1 КЗпП
Один з батьків-вихователів дитини 3–14 років або дитини з інвалідністюст. 186-1 КЗпП
Можна залучати за згодою, якщо не заборонено за станом здоров’я 
Особа з інвалідністюч. 2 ст. 172 КЗпП
Особа похилого віку, яка досягла пенсійного віку або якій до пенсійного віку залишилося не більш як 1,5 рокуч. 3 ст. 13 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII

* Опіку встановлюють над дитиною віком до 14 років, а піклування — віком від 14 до 18 років (ч. 2 ст. 243 Сімейного кодексу України).

КЗпП дозволяє залучати працівника до роботи у вихідний за згодою — отримайте письмову згоду .

Узгодьте з працівником компенсацію

Роботу у вихідний компенсують іншим днем відпочинку або грошима у подвійному розмірі. Узгодьте з працівником вид компенсації до того, як почнете готувати проєкт наказу (ч. 1 ст. 72 КЗпП). Від того, захоче працівник подвійну оплату чи інший день відпочинку, залежить оплата роботи у вихідний. Попросіть написати заяву, вказати вид компенсації, а якщо працівник обере інший день відпочинку — то бажану дату. Якщо наразі працівник не може визначитися з датою дня відпочинку, попросіть, щоб він вказав про це в заяві .

Працівник належить до категорії осіб, що можна залучати до роботи у вихідні за згодою? Попросіть в одній заяві і надати згоду на роботу у вихідний, і обрати вид компенсації.

Порада. Працівник хоче взяти інший день відпочинку. Аби в бухгалтера не виникло проблем при нарахуванні зарплати за місяць, у якому працівника залучали до роботи у вихідний, передбачте в ПВТР, що інші дні відпочинку за роботу у вихідні (святкові та неробочі) дні надають у межах календарного місяця, коли мали місце такі роботи, або облікового періоду при підсумованому обліку робочого часу.

Отримайте згоду профспілки

Залучати окремих працівників до роботи у вихідні можна тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації / профспілкового представника (ч. 1 ст. 71 КЗпП).

У поданні до профспілки:

  • коротко опишіть ситуацію, яка спричинила виклик на роботу у вихідний;
  • вкажіть працівників, яких плануєте залучити до роботи, додатково зазначте, що вони не належать до категорій, яких заборонено залучати до роботи у вихідні.

Підпишіть у керівника та зареєструйте наказ, ознайомте працівників

Підставою для виходу на роботу у вихідний є наказ/розпорядження керівника (ч. 3 ст. 71 КЗпП). Підготуйте проєкт наказу, підпишіть у керівника, зареєструйте в Журналі реєстрації наказів з кадрових питань тривалого зберігання.  Ознайомте з наказом працівників, які мають працювати у вихідний (п. 11 гл. 9 розд. ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5). Не нехтуйте цим обов’язком. Працівники, які ознайомилися з наказом, зобов’язані виконати доручення керівника (ст. 139 КЗпП). Якщо працівник підписався у відмітці про ознайомлення і не вийшов на роботу у вихідний, роботодавець має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Підпису немає, працівник до роботи не дійшов? Притягнути до відповідальності за порушення трудової дисципліни не зможете.

Голова МК профспілки                                                      О. Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.