Лист № 65 від 16.03.2021р., надає інформацію про надання відомостей щодо нарахованої і виплаченої зарплати.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо надання відомостей щодо нарахованої і виплаченої зарплати.

Про надання відомостей щодо нарахованої і виплаченої зарплати вказано у ст. 110 КЗпП і ст. 30 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці):

«При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;

в) сума заробітної плати, що належить до виплати».

На практиці при наданні таких відомостей ідеться про видачу «зарплатного» розрахункового листа.

Як бачимо, у наведеній нормі сказано, що роботодавець «повинен повідомляти» працівнику про суми нарахованої зарплати, утримання з неї та суму виплаченої зарплати. Тобто йдеться про безумовнийобов’язок роботодавця надати працівнику розрахунковий лист із відомостями про зарплату. При цьому роботодавець надає такі відомості «апріорі» при кожній виплаті зарплати, а не на вимогу працівника.

Важливо! Надання «зарплатного» розрахункового листа при кожній виплаті зарплати — обов’язок роботодавця.

На нормативному рівні не затверджена форма «зарплатного» розрахункового листа. Тож цей лист надається у довільній формі. Зараз більшість бюджетних установ виплачує зарплату через банківські установи (а не каси), нараховує зарплату за допомогою спеціальних бухгалтерських програм. Тому «зарплатний» розрахунковий лист із індивідуальними відомостями по зарплаті працівника можна сформувати за допомогою таких спеціальних програм, потім роздрукувати його і надати окремо кожному працівнику.

Нагадаємо, що ст. 110 КЗпП і ст. 30 Закону про оплату праці містять вимоги до відомостей, які мають бути розкриті у «зарплатному» розрахунковому листі.

 Надамо пояснення до цих відомостей.

Перевірте, що розрахунковий лист про зарплату містить інформацію про:

— загальну суму зарплати з розшифровкою за видами виплат. Тобто у розрахунковому листі слід навести усю нараховану суму зарплати, а також суми нарахованих окремих її складових — посадового окладу, премії, надбавки за вислугу років, доплати за науковий ступінь тощо;

— розміри і підстави відрахувань та утримань із зарплати. Мається на увазі, що у розрахунковому листі обов’язково мають бути вказані суми ПДФО та військового збору, які утримані із зарплати працівника. Крім того, із зарплати працівника можуть здійснювати відрахування аліментів, відрахування для покриття шкоди, завданої установі з вини працівника (розд. IX КЗпП) тощо. Суми вказаних відрахувань із зарплати працівника також відображають у розрахунковому листі;

— суму зарплати, що належить до виплати. Тобто у розрахунковому листі вказують суму зарплати, належну працівнику до виплати («на руки»).

Ще раз відзначимо: роботодавець зобов’язаний надавати працівнику «зарплатний» розрахунковий лист при кожній виплаті зарплати (вимога ст. 110 КЗпП і ст. 30 Закону про оплату праці).

 

 

Голова МК профспілки                                                         О. Дзюба

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.