Лист № 71 від 22.03.2021р., надає інформацію щодо затвердженої нової редакції положення про заклад дошкільної освіти.

Головам ППО

  Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо затвердженої нової редакції положення про заклад дошкільної освіти.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 86 від 27 січня 2021 р., якою вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”.

Змінами оновлено перелік дітей, яких зараховують до ЗДО першочергово. Так, першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:

 1. проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
 2. є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
 3. є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
 4. належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
 5. належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
 6. перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
 7. діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 8. мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Крім того, оновлено перелік підстав для відрахування дитини з державного (комунального) закладу дошкільної освіти:

 1. за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);
 2. на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;
 3. у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;
 4. у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
 5. у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Голова МК профспілки                                                        О. Дзюба

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.