Лист № 75 від 26.03.2021р., надає інформацію як зберегти права педагогів, з якими уклали строкові договори.

Головам ППО

           Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію як зберегти права педагогів, з якими уклали строкові договори.

Працівник, який працює за строковим трудовим договором, має такі самі права й обов’язки, як і працівник, який працює за безстроковим трудовим договором. Педпрацівник, якого на підставі Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX перевели з безстрокового трудового договору на строковий, не втрачає права ні на щорічну та інші види відпусток, передбачені законодавством, ні на премії та виплати на оздоровлення, передбачені законодавством, колективним та трудовим договором. Водночас педпрацівник, який отримує пенсію за віком, може втратити право на щорічну основну відпустку і відповідно, на допомогу оздоровлення, якщо його щороку прийматимуть на роботу за строковим трудовим договором на період навчального року, а в кінці навчального року — звільнятимуть.

Педпрацівник, який отримує пенсію за віком та працює за строковим трудовим договором, не втратить право на щорічну основну відпустку і допомогу на оздоровлення, якщо:

    не звільнятимете його у кінці кожного навчального року, а щороку продовжуватимете строковий трудовий договір, приміром, з 01.09.2020 по 31.08.2021;

    надасте педагогу невикористану щорічну відпустку з виплатою допомоги на оздоровлення у зв’язку із закінченням строку трудового договору з наступним звільненням в останній день відпустки.

За другого варіанта тривалість відпустки педагога може повністю або частково перевищувати строк трудового договору з ним. Чинність трудового договору продовжують до закінчення відпустки (ч. 2 ст. 3 Закону про відпустки).

Щоб захистити права педагога, маєте знати, якими нормативними документами вони гарантовані.

Право на працю.

Громадяни похилого віку мають право на працю нарівні з іншими громадянами, яке додатково гарантують державні цільові програми, територіальні та місцеві програми зайнятості населення.

Громадянами похилого віку визнають осіб, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року (ст. 10 Закону про соцзахист).

Заборонено відмовляти у прийнятті на роботу і звільняти працівника за ініціативою роботодавця з мотивів досягнення ним пенсійного віку. Перевести працівника похилого віку і працівника передпенсійного віку з одного робочого місця на інше можна лише за його згодою, якщо при цьому змінюють істотні умови праці (ст. 11 Закону про соцзахист).

Умови договорів про працю (контрактів, угод) з громадянами похилого віку не можуть погіршувати становище або обмежувати їх права, передбачені цим Законом і законодавством про працю. Такі умови недійсні (ст. 12 Закону про соцзахист).

Право на відпустки.

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (далі — заклад). Право на відпустки забезпечують гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом (ст. 2 Закону про відпустки).

Право на допомогу на оздоровлення.

При наданні щорічної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам надають допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) (ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

У разі звільнення педагогічних працівників їм виплачують грошову компенсацію за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки (п. 6 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.1997 № 346).

Тепер маєте всі козирі, щоб не порушити прав, мовою нормативних документів «працівника», а мовою людяності, порядності, поваги — «колеги, однодумця, педагога, який віддає частинку свого серця кожному учню».

 

Голова МК профспілки                                               О. Дзюба

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.