Лист № 81 від 31.03.2020р., повідомляє, що на даний час, в умовах установленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з урахуванням змін, внесених постановами від 16.03.2020 № 215 та від 25.03.2020 № 239, в період з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. на усій території України карантину,

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького повідомляє, що на даний час, в умовах установленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з урахуванням змін, внесених постановами від 16.03.2020 № 215 та від 25.03.2020 № 239, в період з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. на усій території України карантину, деякі органи місцевої влади та управління освіти по нашій країні вдаються до прийняття рішень про виплату заробітної плати працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок видатків місцевих бюджетів, зокрема вихователів, керівників гуртків та інших педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти, а також медичних сестер, бібліотекарів, інших фахівців, помічників вихователів, кухарів, машиністів з прання білизни, прибиральників, двірників, сторожів, інших робітників, які працюють дистанційно, за гнучкими графіками роботи, вдома, або ж вимушено не працюють, у розмірі 2/3 від посадового окладу (ставки заробітної пати)

У зв’язку з цим ЦК Профспілки працівників освіти і науки України наголошує на необхідності дотримання наступного.

Заробітна плата вихователям, вихователям-методистам, музичним керівникам, учителям-дефектологам, керівникам гуртків та іншим педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної освіти провадиться відповідно до пункту 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, а саме за тарифікацією.

Тому у випадках, коли такі педагогічні працівники виконують свою роботу, використовуючи різні її форми, оплата такої праці провадиться, як зазвичай, у розмірі, встановленому при тарифікації (з урахуванням підвищення з 1 січня 2020 року посадових окладів та ставок заробітної плати на 9,4% пропорційно збільшенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а отже й посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, а також надбавок за престижність праці та інших виплат, встановлених законодавством.

Аналогічно тим працівникам, які не відносяться до педагогічних, зокрема сестрам медичним, помічникам вихователів, кухарям, машиністам з прання білизни, прибиральникам, іншим працівникам, які працюють за робітничими професіями, у випадках, коли вони виконують роботу (незалежно від її форми), виплачується заробітна відповідно до укладеного трудового договору, зокрема в декількох закладах, установах, тобто за сумісництвом.

Якщо ж на місцях прийнято рішення про зупинення роботи закладів та оголошення на час карантину простою працівників, то відповідно до частини третьої статті 113 Кодексу законів про працю України за час такого простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ними зберігається середній заробіток. При цьому статтею 113 не виокремлено обмежень стосовно працівників, які уклали трудовий договір в декількох закладах, установах.

Водночас частиною першою статті 113 Кодексу законів про працю України передбачено, що час простою не з вини працівника оплачується, але з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки, встановленого працівникові розряду (окладу). Такий заробіток має зберігатися на всіх місцях роботи, бо будь-яких обмежень щодо залежності трудових відносин від місця роботи статтею113 не встановлено.

Але пунктом 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки цю норму конкретизовано, а саме передбачено здійснення оплати простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини, в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).

Цим пунктом Угоди також передбачено забезпечення оплати праці всіх інших педагогічних працівників закладів освіти у випадках епідемії з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням умов законодавства.

Як уже зазначалося в попередніх листах ЦК Профспілки, до непедагогічних працівників відносяться всі працівники, посади яких не входять до Переліку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963, зокрема бібліотекарі, медичні працівники, бухгалтери, інші спеціалісти, фахівці, технічні службовці, а також працівники, які працюють на посадах кухарів, машиністів з прання білизни, прибиральників, двірників, сторожів та інших робітничих посадах.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та пунктом 1.4 Галузевої угоди положення угоди діють безпосередньо та є обов’язковими для включення до колективних договорів.

Середня заробітна плата для її збереження працівникам на час простою зокрема й тим, які працюють за сумісництвом – за їх місцем роботи, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати». Пунктом 1 Загальних положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, перелік випадів, для яких обчислюється середня заробітна плата, є невичерпним.

Голова МК профспілки О. Дзюба

Bookmark the permalink.

Comments are closed.