Лист № 84 від 06.04.2020р., надає інформацію про переведення директорів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком на контракт.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про переведення директорів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком на контракт.

Пунктом 2 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту», який набрав чинності 18 березня 2020 року, передбачено:
1. до 1 липня 2020 року засновники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з керівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком – на один рік) без проведення конкурсу;
2. до 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.
Слід наголосити, що галузева освітянська профспілка та її організаційні ланки ще до прийняття Закону виступали проти дискримінаційних норм, які стосувались переведення керівників і педагогічних працівників, що отримують пенсію за віком з безстрокових трудових договорів на строкові. Проте, попри усі заходи та звернення освітянської Профспілки на усіх рівнях, дані положення все ж таки були підтримані більшістю депутатами Верховної Ради України у Законі України «Про повну загальну середню освіту».
Станом на 02.04.2020 року Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України скерував звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо визнання зазначених норм Закону такими, що суперечать Конституції України.
З цього ж приводу є звернення понад 50 народних депутатів до Конституційного суду України.
Наразі очікуємо на позитивну відповідь та сподіваємось на офіційне визнання Конституційним судом України неконституційними, вказаних норм закону.
Щодо виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту», керівникам треба мати на увазі, що мова йде саме про переведення педагогічних працівників з безстрокових трудових договорів на строкові.
Про звільнення педагогічних працівників не йдеться, адже дослівно в законі прописано так: до 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.
Тобто, мова йде про фактичне переведення.
Звертаємо увагу, що педагогічний працівник, який отримує пенсію за віком, на виконання означених вище нововведень Закону України «Про повну загальну середню освіту» може бути звільнений у 2020 році лише у випадку небажання продовжувати свою педагогічну діяльність на основі строкового трудового договору.
У відповідності до ст. 43 КЗпП України, звільнення працівників, згідно п. 9. ст. 36 КЗпП України, не передбачає згоди виборного органу первинної профспілкової організації.
Однак, згідно ст. 32 КЗпП України, переведення працівника з безстрокового трудового договору на строковий є змінами істотних умов праці, про що, відповідно вимог цієї норми закону, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Згідно Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту», у разі незгоди працівника з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору, набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору згідно з п. 9 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України з керівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти та педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком.
Враховуючи наведене, у разі надходження від керівників закладів загальної середньої освіти офіційного подання про надання згоди на звільнення педагогічних працівників пенсійного віку, пропонуємо виборним профспілковим органам відмовити у наданні згоди на звільнення та рекомендувати здійснити переведення педагогічних працівників пенсійного віку (в тому числі директорів) за їх згодою з безстрокового на строковий трудовий договір відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України.
Зважаючи на викладене вище, Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького просить забезпечити неухильне дотримання вимог чинного законодавства України, прав та законних інтересів працівників.

Голова МК профспілки О. Дзюба

Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.