Лист № 95 від 09.04.2021р., надає інформацію щодо продовження відпустки у разі хвороби.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо продовження відпустки у разі хвороби.

Відпустка це довгоочікувана та бажана пора для всіх працівників, яка дає змогу для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Право на відпустку передбачено Конституцією України, Законом України «Про відпустки», Кодексом законів про працю України та іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Скористатись відпусткою можуть громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Утім, подекуди на заваді відпочинку може стати неочікувана хвороба. Разом з тим, чинним законодавством, для працівників, які захворіли у відпустці, передбачені певні гарантії.

Але перш ніж розглянути, які дії необхідно вчинити в разі, якщо працівник захворів у відпустці, зазначимо, що чинним законодавством передбачені випадки продовження або перенесення відпустки. Так, відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про відпустки» та ч. 2 ст. 80 Кодексу законів про працю України щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період (ч. 4 ст. 11 Закону України «Про відпустки»).

Що робити з частиною щорічної відпустки, яка залишилася невикористаною внаслідок хвороби працівника: переносити її чи продовжувати — роботодавець і працівник узгоджують між собою.

Самостійно вирішувати такі питання працівник не має права, тобто він не може використовувати цей залишок на власний розсуд. Навіть при продовженні відпустки у зв’язку з перебуванням на лікарняному невикористана частина щорічної відпустки по закінченні тимчасової непрацездатності не використовується працівником самостійно, вона має бути надана. Тому, продовження або перенесення відпустки оформляють новим наказом (розпорядженням). Підставами для такого наказу є листок непрацездатності та заява працівника. В іншому випадку, самовільне продовження відпустки буде вважатися прогулом.

Наведемо наступний приклад. Згідно з наказом про надання відпустки, виданим на підставі затвердженого графіка відпусток, працівнику надано щорічну відпустку з 11 січня 2021 року по 09 лютого 2021 року включно тривалістю 30 календарних днів. Перебуваючи у щорічній відпустці, працівник повідомив, що він захворів. Згідно з наданим листком непрацездатності він хворів з 16 по 22 січня 2021 року (7 календарних днів).

У цьому випадку роботодавець і працівник, за погодженням, можуть вирішити продовжити відпустку. У такому разі, працівник повинен подати роботодавцю заяву з проханням продовжити відпустку у зв’язку з хворобою, що збіглася з періодом відпустки. На підставі цієї заяви і листка непрацездатності роботодавець видасть наказ (розпорядження) про продовження відпустки. У результаті відпустка працівника буде продовжена на кількість днів хвороби, що припадають на таку відпустку згідно з листком непрацездатності. Тоді, замість 10 лютого поточного року, працівник повинен вийти з відпустки 17 лютого 2021 року.

Для перенесення відпустки на інший період, у відповідній заяві працівник зазначає нову, бажану, дату і тривалість відпустки. Якщо роботодавець згоден, він видає наказ (розпорядження) про перенесення відпустки.

Голова МК профспілки                                                              О. Дзюба

 
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.