НАКАЗ № 677 від 24 червня 2018 року

Результат пошуку зображень за запитом "група продовженого дня"МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 677 від 24 червня 2018 року

Про затвердження Порядку
створення груп подовженого
дня у державних i комунальних
закладах загальної середньої освіти

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 14 Закону України “Про загальну середню освіту”Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, що додається.
 2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій (Голубова Т. А.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Хобзея П. К.

Міністр                   Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 25 червня 2018 року № 677

ПОРЯДОК
створення груп подовженого дня у державних і комунальних
закладах загальної середньої освіти

 1. Цей Порядок визначає механізм утворення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти (далі – групи подовженого дня) та основні засади їх функціонування.
 2. Група подовженого дня створюється для:
 • організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів;
 • організації дозвілля учнів;
 • надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;
 • формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості;
 • забезпечення виконання індивідуальної програми розвитку особи з особливими освітніми потребами, індивідуального навчального плану (за наявності).
 1. Організація та функціонування групи подовженого дня здійснюється з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил та норм.
 2. Група подовженого дня створюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази та умов для організації харчування учнів.

Засновник закладу загальної середньої освіти може створювати умови для організації денного відпочинку (сну) в грyпi подовженого дня, сформованій з учнів першого класу.

 1. Групи подовженого дня створюються та функціонують відповідно до рішення засновника закладу загальної середньої освіти за письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів.

На підставі рішення засновника керівник закладу загальної середньої освіти вицає наказ про організацію діяльності групи подовженого дня.

 1. Нормативи наповнюваності груп подовженого дня встановлюються відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за № 229/6517.

Рішення про встановлення меншої чисельності учнів групи подовженого дня приймає керівник закладу загальної середньої освіти за погодженням із засновником закладу загальної середньої освіти.

Зарахування учнів до групи подовженого дня та їх відрахування з неї здійснюються згідно з наказом керівника закладу загальної середньої освіти на підставі відповідної заяви батьків або інших законних представників учнів.

Заяви про зарахування учнів до групи подовженого дня приймаються протягом навчального року.

Різниця у віці учнів, зарахованих до групи подовженого дня, не може перевищувати двох років. У закладах загальної середньої освіти, що знаходяться в сільській та/або гірській місцевості, де здійснюється підвезення учнів шкільним автобусом, можуть утворюватися групи подовженого дня для учнів різних вікових груп.

 1. Для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти на підставі письмового звернення їх батьків, інших законних представників, утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи подовженого дня.

Для забезпечення ефективності освітнього процесу наповнюваність спеціальних груп подовженого дня має відповідати наповнюваності спеціальних класів.

Інклюзивна група подовженого дня – група подовженого дня, до якої зараховано особу (осіб) з особливими освітніми потребами.

В інклюзивних групах подовженого дня кількість учнів з особливими освітніми потребами становить:

 • одна – три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;
 • не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.

Організація освітнього процесу здійснюється з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності осіб з особливими освітніми потребами, індивідуальних програм розвитку, індивідуальних навчальних планів (за наявності) та рекомендацій інклюзивно-ресурсних центрів.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дитини (дітей) з тяжкими порушеннями та дитини (дітей), яка (які) мають порушення інтелектуального розвитку, в інклюзивній групі подовженого дня забезпечує асистент вихователя з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності осіб з особливими освітніми потребами.

 1. Режим роботи групи подовженого дня та організації освітнього процесу схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником закладу загальної середньої освіти.

Режим роботи групи подовженого дня повинен передбачати:

організацію:

 • прогулянки (прогулянок) на відкритому повітрі тривалістю не менш як одна година 30 хвилин для учнів перших – четвертих класів;
 • харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;
 • виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю не більше однієї години;
 • проведення спортивно-оздоровчих занять для учнів тривалістю не менше години.

Режим роботи спеціальної групи подовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2013 року № 144, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за 410/22942.

Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить не більше шести годин на день. На підставі заяви батьків, інших законних представників учнів дозволяється відпускати учнів групи подовженого дня у зручний для батьків час.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів необхідно через кожні 15 хвилин заняття проводити фізкультхвилинки, гімнастику для очей.

 1. Вихователь працює з учнями відповідно до щоденного плану роботи вихователя, який, як правило, включає: прогулянку, самопідготовку, виховні бесіди, дидактичні та рольові ігри тощо.

План роботи вихователя групи подовженого дня погоджується із заступником керівника закладу загальної середньої освіти із виховної роботи і затверджується керівником такого закладу.

 1. Фінансування груп подовженого дня здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.
 2. Відповідальними за життя та здоров’я учнів під час їх перебування в групі подовженого дня є керівник закладу загальної середньої освіти, його заступник, вихователь та інші педагогічні працівники.
 3. Відповідальними за збереження навчального обладнання, що використовується для організації групи подовженого дня, є вихователь та інші педагогічні працівники.

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти                                   А. O. Осмоловський

 

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.