Лист 30.05.2024 № 180 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці чи може вчитель працювати дистанційно з-за кордону.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці чи може вчитель працювати дистанційно з-за кордону.

               Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану» від 26.04.2022 р. № 481 не стосується вчителів і вихователів, оскільки заклад освіти комунальної форми власності не є суб’єктом господарювання державного сектора економіки.

Дистанційно працювати з-за кордону вчителю можна, для цього не потрібне відрядження. А в роз’ясненні Міністерства освіти і науки від 15.03.2022 р. № 1/3463-22 вказано, що кожен працівник (педагогічний, науково-педагогічний та інші) закладів і установ освіти, робота якого відбувається в дистанційному режимі, має самостійно визначити робоче місце та, відповідно, є відповідальним за гарантування безпечних і нешкідливих умов праці на цьому робочому місці, зокрема, за межами території України.

В умовах воєнних дій можливе вимкнення комунікацій, які дозволяють працювати дистанційно, — електроенергії та мережі Інтернет. Неможливість виконання працівником дистанційної роботи через відсутність відповідних комунікацій не може розглядатися як порушення трудової дисципліни.

Більш детально …

Лист 30.05.2024 № 179 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає Інформацію інтернет платформи «SUD.UA» у якому випадку працівника не вийде звільнити за прогул роботи.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає Інформацію інтернет платформи «SUD.UA» у якому випадку працівника не вийде звільнити за прогул роботи.

Відсутність працівника без поважних причин на ро Більш детально …

Лист 30.05.2024 № 178 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає роз’яснення Мінекономіки щодо порядку обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023 та після 31.12.2023.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає роз’яснення Мінекономіки щодо порядку бчисленоня середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023 та після 31.12.2023.

              Обчислення середньої заробітної плати працівникам проводиться відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок).

Якщо працівник отримує компенсацію за дні відпусток, на які він набув право до 31.12.2023, розрахунок середньої заробітної плати здійснюється виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Таким чином, в розрахунок включаються місяці, відпрацьовані упродовж 2023 року.

Заробітна плата, нарахована працівнику у 2023 році (за фактично відпрацьований час з 1 січня або з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку), ділиться на кількість календарних днів у розрахунковому періоді. Отримана середньоденна заробітна плата множиться на кількість днів відпустки, що підлягають оплаті.

При цьому обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки працівнику за 2024 рік (на які він набув право після 31.12.2023) проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки.

Тобто щодо компенсації за невикористані відпустки, право на які було набуто до 31.12.2023 (включно), застосовуємо новий підхід, а щодо компенсації за відпустки починаючи з 01.01.2024 — старий підхід.

Отже, при звільнені працівника у 2024 році для розрахунку компенсації за невикористані відпустки роботодавець має обчислювати дві середні заробітні плати. Та й саму компенсацію ділити на дві частини: компенсація за відпустки, права на які набуті до 31.12.2023 та після цієї дати.

Приклад

Працівниця, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, звільняється після виходу з неї 16.04.2024. На день звільнення працівниця має 15 днів невикористаної відпустки, право на які вона набула до 31 грудня 2023р., а також 7 днів невикористаної відпустки, право на які вона набула протягом січня-квітня 2024 року. Посадовий оклад працівниці станом на 31.12.2023 складав (умовно) 14 тис. гривень, з 01.01.2024 посадовий оклад підвищено та станом на 16.04.2024 він становить (умовно) 17 тис. гривень.

Як розрахувати суму компенсації за невикористані відпустки працівнику при звільненні?

Відповідно до абзацу сьомого пункту 2 Порядку час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Тобто, час перебування працівника у відпустці по догляду за дитиною до трьох років має бути виключений із розрахункового періоду при обчисленні середньої заробітної плати. Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзаців третього-п’ятого пункту 4 Порядку (абзац восьмий пункту 2 Порядку).

Абзацом третім пункту 4 Порядку встановлено, що якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Отже, розрахунок середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023, здійснюватиметься в розрахунковому періоді з 01.01.2023 по 31.12.2023, а за невикористані відпустки, на які працівник набуде право після 31.12.2023, в розрахунковому періоді з 01.04.2023 по 31.03.2024 виходячи з встановленого на час розрахунку, зокрема, на дату звільнення, посадового окладу (17 000 гривень).

Звертаємо увагу, що згідно з частиною шостою статті 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який набрав чинності 24.03.2022, у період дії воєнного стану норми статті 73 Кодексу законів про працю України не застосовуються. Отже, із розрахунку середньої заробітної плати святкові та неробочі дні, встановлені законодавством, не виключаються.

Кількість календарних днів в розрахунковому періоді з 01.01.2023 по 31.12.2023 становить 365 днів, в розрахунковому періоді з 01.04.2023 по 31.03.2024 — 366 днів.

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 Порядку якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду.

Сума компенсації працівнику при звільненні за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023, становитиме:

 • Розрахунок середньоденної заробітної плати:
  17 000 грн х 12 міс. / 365 к. днів = 558,90 грн.
 • Розрахунок суми компенсації:
  558,90 грн х 15 к. днів невик. відп. = 8383,50 грн.

Сума компенсації працівнику при звільненні за невикористані відпустки, на які працівник набув право після 31.12.2023 (протягом січня-квітня 2024 року), становитиме:

 • Розрахунок середньоденної заробітної плати:
  17 000 грн х 12 міс. / 366 к. днів = 557,38 грн.
 • Розрахунок суми компенсації:

  557,38 грн х 7 к. днів невик. відп. = 3901,66 грн.

Отже, загальна сума розрахованої суми компенсації за невикористані відпустки працівнику при звільненні становитиме:
8383,50 грн + 3901,66 грн = 12 285,16 грн.

Більш детально …

Лист 28.05.2024 № 177 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію юриста Лілії Орел хто має право працювати вчителем.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію юриста Лілії Орел хто має право працювати вчителем.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про повну з Більш детально …

Лист 28.05.2024 № 176 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Офісу освітнього омбудсмена про зміни у наданні відпусток.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Офісу освітнього омбудсмена про зміни у наданні відпусток. Більш детально …

Лист 28.05.2024 № 175 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет ресурсу «ЛІГА:Бізнес» про фактичні зміни в Кодексі законів про працю України станом на кінець травня 2024 року.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію інтернет ресурсу «ЛІГА:Бізнес» про фактичні зміни в Кодексі законів про працю України станом на кінець травня 2024 року.

Більш детально …

Лист 28.05.2024 № 174 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет ресурсу «Освіта-інфо» щодо змін до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогам.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію інтернет ресурсу «Освіта-інфо» щодо змін до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогам.

До стажу педагогічної роботи пропонують зараховувати час простою, призупинення дії договору, відпусток без збереження зарплати та педагогічну роботу за межами України.

СПО об’єднань профспілок України розмістив на своєму сайті проєкт постанови КМУ, яка внесе зміни до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 № 78.

МОН розробило проєкт постанови, щоб виконати вимоги пункту 3 Протоколу онлайн-наради щодо зарахування педагогічного стажу вчителів Української школи в Женеві та підписання договору про їх співпрацю з Державним ліцеєм «Міжнародна українська школа», яку провели 02.04.2024 під головуванням Віцепрем’єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років планують зараховувати:

 • час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України в період з 24 лютого 2022 р. до припинення або скасування воєнного стану та протягом одного року після нього на підставі трудового договору (контракту). Виняток — час роботи у державі-агресорі та державах, до яких Україна застосувала секторальні санкції;
 • час, коли педагогічні та науково-педагогічні працівники фактично не працювали, але залишалися у трудових відносинах із закладами, установами освіти, зокрема періоди простою, призупинення трудових договорів, відпустки без збереження зарплати під час воєнного стану.

Голова МК профспілки                                     Олександр ДЗЮБА Більш детально …

Лист 23.05.2024 № 173 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України про перехід з пенсії за вислугу років на пенсію за віком.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України про перехід з пенсії за вислугу років на пенсію завіком. Більш детально …

Лист 23.05.2024 № 172 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України про умови дострокового призначення пенсії за віком

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України про Більш детально …

Лист 23.05.2024 № 171 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України про зарахування до страхового стажу періодів навчання.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України про Більш детально …