ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗДО № 000

Головам ППО

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

В ЗДО № 000

 1. Загальні положення
 • Це Положення про організацію роботи охорони праці в ЗДО № 000  (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дошкільну освіту» Цивільного кодексу України, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти і поширюється на здобувачів освіти закладу дошкільної освіти № 000.
 • Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов’язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов освітнього процесу, запобігання травматизму його учасників.
 • Положення узгоджене з профспілковим комітетом закладу.

 • Заклад освіти у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим Положенням.
 • Організація роботи з охорони праці в закладі покладається на керівника.
 • Навчання та перевірка знань працівників з охорони праці проводиться відповідно до Положення про навчання та перевірку знань працівників ЗДО № 000 затвердженого наказом від (дата)

 

 1. Обов’язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці
  • Керівник (завідувач):
   • Відповідає за створення безпечних умов освітнього процесу згідно з чинним законодавством, інструктивними та іншими документами з охорони праці, цим Положенням; не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників освітнього процесу;
   • Затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань з охорони праці;
   • Однин раз на п’ять років укладає Колективий договір, що містить розділ охорони праці;
   • Організовує роботу комісії з перевірки готовності ЗДО до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;
   • Забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці Міністерства освіти і науки, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці Колективного договору (угоди), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету;
   • Організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників освітнього процесу;
   • Організовує роботи з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів з охорони праці – відповідно до Положення, з безпеки життєдіяльності відповідно до цього Положення;
   • Сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;
   • Забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;

Контролює проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників освітнього процесу закладу

Здійснює постійний зв’язок з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу;

 • Повідомляє управління освіти і науки, відділ освіти про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з вихованцем під час освітнього процесу на виробництві та в побуті;
 • Організовує розслідування нещасних випадків з учасниками освітнього процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час освітнього процесу, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.
 • Вихователь-методист:
  • Організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів заходів щодо створення здорових і безпечних умов освітнього процесу;
  • Забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань;
  • Один раз на три роки організовує навчання та перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань;
  • Контролює роботу вихователів щодо організації безпеки життєдіяльності дітей на групах, роботу з батьками з даного питання;
  • Забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників закладу освіти та інструкцій з безпеки для вихованців;
  • Бере участь у розробленні розділу з охорони праці Колективного договору (угоди);
  • Бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;
  • Відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками освітнього процесу, аналізує обставини нещасних випадків.

 

 1. Обов’язки вихователів при організації роботи з охорони праці
  • Несе відповідальність за створення безпечних, здорових умов проведення освітнього процесу;
  • Організовує проведення з дітьми роботи з техніки безпеки та фіксує дану роботу в календарному плані;
  • Проводить роботу з батьками з безпеки життєдіяльності, проводить інструктажі для батьків під їх особистий підпис;
  • Повідомляє керівника або службу з охорони праці закладі про кожний нещасний випадок, що трапився під час освітнього процесу, бере участь у його розслідування та здійснює заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку;
  • Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць;
  • Несе відповідальність за збереження життя і здоров’я вихованців під час освітнього процесу;
  • Забезпечує проведення освітнього процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;
  • Проводить роботу серед вихованців щодо вимог особистої безпеки в побуті.

 

 1. Організація роботи з охорони праці під час адміністративно-господарської діяльності
  • Завідувач господарством:
   • Забезпечує експлуатацію і догляд будівель, споруд і територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, керує проведенням ремонтних робіт;
   • Забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, водонагрівальних котлів;
   • Відповідно до чинних нормативно-правових актів забезпечує дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень, територій;
   • Відповідно до чинних нормативно-правових актів організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв:
   • Розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх;
   • Проводить інструктажі з охорони праці, забезпечує навчання з питань охорони праці в адміністративно-господарських підрозділах;
   • Терміново повідомляє керівника і службу з охорони праці закладу про нещасні випадки, що сталися з працівниками адміністративно-господарських підрозділів, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим.

 

 1. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
  • Робота з безпеки життєдіяльності проводиться з працівниками та вихованцям і містить питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо;
  • Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками та вихованцями у разі порушення ними правил, що може призвести або призвело до травм, аварій, пожеж тощо;
  • Цільовий інструктаж проводиться з працівниками та вихованцями у разі організації поза навчального закладу (екскурсії, спортивні змагання тощо).
  • Повторний інструктаж проводиться з працівниками дошкільного закладу один раз на півроку, а на роботах підвищеною небезпекою один раз на 3 місяці.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.