Профспілка проти звуження прав учнів з особливими потребами та працівників спецшкіл

Профспілка працівників освіти і науки України спрямувала звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України з приводу звуження прав учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 1.06.2020 № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», якою внесено зміни до низки нормативно-правових актів.

Цією постановою суттєво звужені права дітей спеціальних закладів та навчально-реабілітаційних центрів на проживання у пансіонах (інтернатах) протягом будь-якого періоду без обмеження, зокрема у канікулярний час, у вихідні та святкові дні.

Пунктом 3 Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, затвердженого вищезазначеною постановою № 586, визначено, що дія Порядку не поширюється на заклади професійної (професійно-технічної) освіти, ліцеї, які забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти. Отже, норми цього Порядку є дискримінаційними відносно дітей спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, які потребують постійного догляду та лікування.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про освіту» органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють особам з особливими освітніми потребами умови для здобуття освіти нарівні з іншими особами шляхом належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей таких осіб.

Згідно з статтею 19 закону «Про освіту» зарахування осіб до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1.08.2018 № 831, зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування чи переведення до іншого закладу освіти проводиться відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників.

До спеціального закладу освіти можуть зараховуватися особи з інших адміністративно-територіальних одиниць, у підпорядкуванні яких немає відповідного спеціального закладу освіти. Питання щодо утримання особи з особливими освітніми потребами в інтернаті керівник закладу за потреби узгоджує із засновником закладу.

Пунктом 6 Загальних положень Порядку передбачено вичерпний перелік документів для зарахування дитини до спеціальної школи. Забороняється вимагати надання будь-яких інших документів, не передбачених цим Порядком. 

Завантажити звернення kmu-zmni-586-postanovi-specaln-shkoli.pdf [184,7 Kb][9] Завантажити Переглянути документ онлайн  
Bookmark the permalink.

Comments are closed.