Лист 04.06.2024 № 184 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає лист роз’яснення МОН від 31.08.2020р. №1/11-5869 щодо тривалості щорічної основної відпустки завідувача, музичного керівника закладу дошкільної освіти комбінованого типу

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  лист роз’яснення МОН від 31.08.2020р. №1/11-5869 щодо тривалості щорічної основної відпустки завідувача, музичного керівника закладу дошкільної освіти комбінованого типу.

             У Міністерстві освіти і науки України розглянуто  запит щодо тривалості щорічної основної відпустки завідувача, музичного керівника закладу дошкільної освіти комбінованого типу, в якому 6 груп, з яких дві групи спеціальні, одна інклюзивна, та повідомляємо, що Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (далі – Порядок) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346.

У розділі I додатка до Порядку визначена тривалість щорічної основної відпустки педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти. Так, тривалість щорічної основної відпустки для директорів, завідувачів, музичних керівників закладів дошкільної освіти загального типу становить 42 календарні дні, для директорів, завідувачів, музичних керівників закладів дошкільної освіти компенсуючого типу – 56 календарних днів.

У примітці 1 до цього розділу зазначено, що директору, завідувачу, вихователю-методисту, інструктору з фізкультури, музичному керівнику, практичному психологу, соціальному педагогу закладів дошкільної освіти загального типу надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.

У цій примітці чітко визначено умови, при яких зазначеним категоріям педагогічних працівників закладів дошкільної освіти надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів.

В закладах дошкільної освіти групи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, – це спеціальні групи, групи компенсуючого типу, Порядок комплектування яких затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 р. № 240/165.

Згідно з пунктом 8 Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 р. № 104/52, інклюзивні групи у закладах дошкільної освіти створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками. Наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти загального типу становить до 15 осіб, з них – 1 – 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. Тобто, інклюзивні групи – це не групи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, а звичайні групи, в яких спільно зі своїми однолітками здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами.

Також, відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, у закладі дошкільної освіти комбінованого типу функціонують групи спеціальні (у яких усі діти з порушеннями розвитку) або інклюзивні (у яких 1 – 3 дитини з особливими освітніми потребами).

Враховуючи зазначене, якщо у закладі дошкільної освіти комбінованого типу укомплектовано не менш як 50 відсотків груп дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку (спеціальних груп), то директору, завідувачу, вихователю-методисту, інструктору з фізкультури, музичному керівнику, практичному психологу, соціальному педагогу такого закладу, за умови, що на цих посадах працює по одній особі, надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів. Якщо ж у закладі дошкільної освіти комбінованого типу одну штатну одиницю по цих посадах займають декілька осіб (або в закладі введено декілька штатних одиниць цих посад), то в такому разі щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів таким працівникам надається за умови, що вони обслуговують не менш як 50 відсотків груп дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку (спеціальних груп), або групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку (рахується сумарна кількість дітей у групах, які обслуговує працівник).

Відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. № 1055 (із змінами), посада музичного керівника у штатних розписах закладів дошкільної освіти вводиться з розрахунку 0,25 штатної одиниці на одну групу. Отже, у закладі дошкільної освіти, в якому 6 груп, вводиться 1,5 ставки посади музичного керівника. Тобто, у такому закладі можуть працювати на посаді музичного керівника одна особа на 1,5 ставки або дві особи.

Отже, тривалість щорічної основної відпустки музичного керівника у закладі дошкільної освіти комбінованого типу, в якому 6 груп, з яких дві групи спеціальні, одна інклюзивна, якщо цю посаду займає одна особа і працює з дітьми усіх груп, становить 42 календарні дні. Якщо ж у закладі на посаді музичного керівника працюють дві особи, то в такому разі щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів може бути надана одному із працівників, який обслуговує спеціальні групи (наприклад, на ставку 4 групи, з яких 2 спеціальні).

Голова МК профспілки                                         Олександр ДЗЮБА

Більш детально …