Лист 06.06.2024 № 190 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці чи входить період відпустки без збереження зарплати у стаж для надання щорічної відпустки.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці чи входить період відпустки без збереження зарплати у стаж для надання щорічної відпустки.

Статтею 9 Закону України «Про відпустки» передбачено, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховується, зокрема, час, коли:

  • працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада);
  • такому працівнику не виплачувалася заробітна плата у зв’язку з перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати, передбаченої ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки».

Тривалість відпусток без збереження заробітної плати, які надаються за угодою сторін відповідно до ст. 26 Закону України «Про відпустки», обмежена 15 календарними днями на рік.

Разом з тим особливості трудових відносин у період воєнного стану, не передбачені іншими актами трудового законодавства, визначені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Зокрема, ст. 12 цього Закону передбачено, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою ст. 26 Закону України «Про відпустки».

Таким чином, відпустка без збереження заробітної плати, яка надається упродовж дії воєнного стану, надається відповідно до ст. 26 Закону України «Про відпустки» і включається до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку.

Голова МК профспілки                                    Олександр ДЗЮБА

Більш детально …

Лист 06.06.2024 № 189 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці про особливості надання відпусток.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає Інформацію Управління Держпраці про особливості надання відпусток.

              24 грудня 2023 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» від 22.11 2023 р. № 3494-ІХ, яким змінено деякі норми законодавства, що регулюють питання надання відпусток, використання вихідних днів тощо.

Так, до Закону України «Про відпустки» внесли зміни, які встановлюють, що тривалість відпусток тепер визначається ще й трудовим та/або колективним договором і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях. Відповідні зміни внесли й до Кодексу законів про працю України (тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання тепер встановлюються не лише нормативно-правовими актами України, а також трудовим та/або колективним договором).

Максимально можлива кількість календарних днів відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин тепер становить не більше 30 календарних днів на рік (частина 1 статті 26 Закону України «Про відпустки»). Термін має бути обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом.

Утім, залишилася без змін норма про безстрокову відпустку без збереження заробітної плати на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру.

Тепер перебування у відпустці без збереження заробітної плати не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (частина 4 статті 26 Закону України «Про відпустки»; стаття 84 Кодексу законів про працю України).

На відпустку без збереження заробітної плати до 60 календарних днів за бажанням працівника тепер мають право ті, хто стали до роботи після звільнення з військової служби (у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації). Цей час відпустки без збереження заробітної плати для такого працівника зараховується до страхового стажу.

Чинною залишилася норма про те, що дні основної відпустки, не використані в період дії воєнного стану, переносяться на період після припинення або його скасування. З нового — те, що за рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати.

Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тепер надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Важливо, що для того, щоб таку відпустку міг оформити працівник-батько дитини (який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки), тепер треба мати підтвердження-заяву від матері та свідоцтво про народження дитини, в якому вказана відповідна інформація про батька дитини.

Працівники, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийняті на військову службу за контрактом, за їхнім бажанням та на підставі заяви мають право на грошову компенсацію за всі не використані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Таку заяву треба подати не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв’язку з призовом на військову службу.

Відтепер попередній середній заробіток більше не зберігається за педагогічними, науково-педагогічними працівниками в разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

6 календарних днів додаткової відпустки (до шести) мають працівники, обрані до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, на час профспілкового навчання. Середня заробітна плата за ці дні компенсується коштом профспілкової організації, яка направляє працівника на навчання.

Працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, надається відпустка для підготовки. Тривалість, порядок, умови надання та оплати такої відпустки визначаються трудовим та/або колективним договором.

Перенесення вихідних та робочих днів визначається трудовим та/або колективним договором. Якщо такого положення у договорі немає, то перенесення вихідних та робочих днів здійснюється за наказом (розпорядженням) роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі відсутності профспілкової організації — з вільно обраними та уповноваженими представниками (представником) працівників.

Голова МК профспілки                                       Олександр ДЗЮБА Більш детально …

Лист 06.06.2024 № 188 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи «НР Ліга» про округлення при обчисленні середньої заробітної плати.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи “НР Ліга” про округлення при обчисленні середньої заробітної плати.

              Мінекономіки у листі від 16.05.2024 р. № 4707-05/36086-09 надало роз’яснення щодо обчислення середньої заробітної плати.

Обчислення середньої заробітної плати працівникам проводиться відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок).

Абзацом першим пункту 2 Порядку встановлено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Оскільки матеріальна (грошова) допомога на оздоровлення виплачується до щорічної відпустки, подією, з якою пов’язана її виплата, є дата початку наданої працівникові такої відпустки (або її частини).

Відповідно до абзацу сьомого пункту 2 Порядку час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

До цього часу належить, зокрема, час відпустки без збереження заробітної плати.

Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзаців третього-п’ятого пункту 4 Порядку (абзац восьмий пункту 2 Порядку).

Абзацом третім пункту 4 Порядку встановлено, що якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

При цьому якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку (абзац четвертий пункту 4 Порядку).

Згідно з абзацом третім пункту 7 Порядку у разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування матеріальної (грошової) допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Під час обчислення середньої заробітної плати за 12 місяців виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу двадцять третього пункту 4 цього Порядку, на число робочих днів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації (абзац четвертий пункту 7 Порядку).

Абзацом п’ятим пункту 7 Порядку передбачено, що середньомісячне число робочих днів розраховується шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

З урахуванням зазначеного та змісту звернення обчислення середньої заробітної плати для надання матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні відпустки з 29.04.2024 працівнику, у якого в розрахунковому періоді не було заробітної плати, мало здійснюватися в розрахунковому періоді з 01.04.2023 по 31.03.2024 виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством на час розрахунку.

Що стосується округлення при обчисленні середньої заробітної плати, зазначаємо, що оскільки проміжковий показник не є підсумковим показником, то, як правило, його не округлюють при розрахунку, а застосовують довгий дріб і округлюють кінцевий результат.

Разом з тим, якщо комп’ютерна програма округлює середній денний заробіток до двох знаків чи до іншої кількості знаків після коми, то помилки немає.

Отже, порядок округлення розрахункових показників при обчисленні середньої заробітної плати рекомендуємо зафіксовувати у локальних актах про оплату праці або колективному договорі.

Голова МК профспілки                                       Олександр ДЗЮБА

Більш детально …

Лист 06.06.2024 № 187 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці про збереження заробітної плати на час навчальних відпусток.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці про збереження заробітної плати під час навчальної відпустки.

              Працівники, котрі навчаються в закладах середньої, професійно-технічної та вищої освіти, мають право на додаткові відпустки в зв’язку з навчанням. Відповідно до статті 217 Кодексу законів про працю України, за ними на час таких відпусток за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

У відповідності до п. 7 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, нарахування виплат за час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням провадиться шляхом ділення загальної суми заробітної плати за останні 12 місяців, що передують навчальній відпустці (або за менший фактично відпрацьований період, якщо відпустка надається до спливу цього часу) на відповідну кількість календарних днів року (чи, відповідно, меншого відпрацьованого періоду) за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. Отриманий результат перемножується на кількість календарних днів навчальної відпустки.

 

Голова МК профспілки                                         Олександр ДЗЮБА

Більш детально …