Лист №169 від 17.07.2018р., щодо права дострокового виходу на пенсію у разі скорочення

Головам ППО

Міська профспілкова організація працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо права дострокового виходу на пенсію у разі скорочення.

Право дострокового виходу на пенсію у разі скорочення

Скорочені працівники, яким лишалося 1,5 року до пенсії, мали право оформити її до досягнення пенсійного віку. Верховна Рада позбавила українців цього права у 2015 році, а 2018-го Конституційний Суд його повернув. Дізнайтеся, хто і за яких умов може тепер піти на пенсію раніше

У статті — хроніка подій, умови дострокового виходу на пенсію у 2018 році. Експерт радить, як вчиняти працівникам, скороченим до 22 травня 2018 року.

  1. Як розвивалися події

До 01.01.2015 звільнені з ініціативи роботодавця працівники, яким залишилося 1,5 року до пенсії, мали право оформити її до досягнення пенсійного віку.

Можливість дострокового виходу на пенсію була закріплена у статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII (далі — Закон № 3721). Аналогічну норму містила й стаття 49 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI.

Наприкінці 2014-го Верховна Рада скасувала низку пільг громадянам (Закон від 28.12.2014 № 76-VIII; далі — Закон № 76) — через скрутний фінансовий стан у країні та потребу заощаджувати, де тільки можна. З-поміж скасованих пільг опинилося й право на достроковий вихід на пенсію: Закон № 76 виключив статтю 21 із Закону № 3721.

КСУ визнав зміну неконституційною (рішення від 22.05.2018 № 5-р/2018). Працівники, що потрапляють під скорочення, знову мають право на дострокову пенсію — з 22.05.2018, дня ухвалення рішення Конституційним Судом. Рішення КСУ є остаточним і оскарженню не підлягає.

  1. Хто і відколи може вийти на пенсію достроково

Працівник зможе достроково оформити пенсію, якщо роботодавець звільнив його з власної ініціативи 22.05.2018 або після цієї дати. Умови:

1) працівнику залишилося щонайбільше 1,5 року до пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі — Закон № 1058);

2) підстави звільнення — реорганізація, ліквідація, перепрофілювання, скорочення чисельності або штату (п. 1 ст. 40 КЗпП), невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я (п. 2 ст. 40 КЗпП);

3) на дату звільнення працівник має мінімальний страховий стаж для призначення пенсії (з 01.01.2018 — 25 років).

Працівник, звільнений у період 01.01.2015-21.05.2018, не має права достроково вийти на пенсію, оскільки на час звільнення норми статті 21 Закону № 3721 не діяли.

Чому так. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи (ч. 1 ст. 58 Конституції України).

КСУ роз’яснив: дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовують той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце (офіційне тлумачення частини 1 статті 58 Конституції України про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів, рішення КСУ від 09.02.1999 № 1-рп/99).

Частина 1 статті 21 Закону № 3721 визначала: особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058, або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (за наявності відповідних умов), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом 1 частини 1 статті 28 Закону № 1058.

  1. Що порадити працівникам передпенсійного віку, скороченим до 22.05.2018

Частина працівників, яких скоротили до 22.05.2018, отримує нині допомогу по безробіттю в центрі зайнятості. Максимальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для осіб передпенсійного віку (за два роки до права на пенсію) — 720 календарних днів (ч. 4 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III).

Громадянам передпенсійного віку, які отримують допомогу по безробіттю, не варто відмовлятися від неї та звертатися до ПФУ із заявою про оформлення пенсійних виплат. ПФУ відмовить у призначенні пенсії, пославшись на Конституцію, адже «закони не мають зворотної дїї у часі…». Особі доведеться повторно ставати на облік безробітних, а в період розгляду заяв вона не отримуватиме жодних коштів ані в ПФУ, ані в центрі зайнятості.

Чим керувався Конституційний Суд

Парламент скасував право на достроковий вихід на пенсію Законом від 28.12.2014 № 76-VIII (далі — Закон № 76). Верховна Рада ухвалила цей Закон 29.12.2014 вночі (о 1 годині 24 хвилини 40 секунд), оприлюднили його 31.12.2014 у спецвипуску газети «Голос України». Норма про скасування дострокового права на пенсію набрала чинності 01.01.2015.

Конституційний Суд зауважив таке. Принцип верховенства права передбачає, що зміни в законодавство вносять із визначенням певного перехідного періоду — розумного часового проміжку між офіційним оприлюдненням закону і набранням ним чинності. Перехідний період дає людям час, щоб адаптуватися до нових обставин.

Перехідний період між оприлюдненням Закону № 76 та набранням чинності становив менше одного дня. Цього явно недостатньо, щоб суб’єкти права змогли адаптуватися до законодавчих новел та скоригувати свої дії для реалізації права на достроковий вихід на пенсію. У такий спосіб парламент знівелював сутність такого елемента конституційного принципу верховенства права, як юридична визначеність. Тому відповідна норма Закону № 76 визнана неконституційною та втратила чинність з дня ухвалення рішення КСУ.

Голова МК профспілки                                                                О.Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.