Лист №168 від 17.07.2018р., щодо тимчасового переведення без згоди працівника

Головам ППО

Міська профспілкова організація працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо тимчасового переведення без згоди працівника.

 

Міська профспілкова організація працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо тимчасового переведення без згоди працівника.

Тимчасове переведення без згоди працівника: покроково

  • Коли можливе
  • Як скласти наказ
  • Які встановити строки та умови оплати
  • Що робити з відмовниками

Ініціювати переведення на іншу посаду може як роботодавець, так і працівник. Обов’язкова умова переведення — згода працівника (ст. 32 КЗпП). Утім, є виняток.

Роботодавець має право тимчасово перевести працівника без згоди на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, за двох одночасних умов:

1) мета роботи — відвернення або ліквідація наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей;

2) робота не протипоказана працівнику за станом здоров’я.

Підстава — частина 2 статті 33 КЗпП.

Максимальний строк тимчасового переведення — місяць. Оплата праці тимчасово переведеного працівника — не нижче, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

  1. Визначте, чи загрожує ситуація життю або нормальним життєвим умовам людей

Роботодавець не має права переводити працівника без згоди за будь-якої виробничої аварії. Умова переведення — аварія ставить під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей. За відсутності цієї умови суд визнає переведення неправомірним. Використовувати примусову працю заборонено (ч. 3 ст. 43 Конституції України).

 

Законодавство про працю не визначає термін «обставини, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей». Ширший, ніж у статті 33 КЗпП, перелік надзвичайних обставин містить Конвенція Міжнародної організації праці «Про примусову чи обов’язкову працю» від 28.06.1930 № 29:

1) війна;

2) лихо або загроза лиха, як-от — пожежі, повені, голод, землетруси, сильні епідемії чи епізоотії, навала шкідливих тварин чи комах, поширення рослин-паразитів;

3) узагалі обставини, що ставлять під загрозу або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього або частини населення (п. d ч. 2 ст. 2 Конвенції № 29).

СУДОВА ПРАКТИКА

Верховний Суд України в ухвалі від 13.10.2010 у справі № 6-24261св09 зазначив: стаття 33 КЗпП вказує підставою для тимчасового переведення працівника як наявну, так і можливу загрозу для життя та здоров’я працівників. Суд визнав, що працівника правомірно перевели через збільшення гірничого тиску та зменшення перетину квершлагу дренажного горизонту, північного дренажного штреку та 7-го північного штреку. Це призвело до збільшення швидкості повітря та могло спричинити підвищення концентрації метану у гірничих виробітках, загалом — створило реальну загрозу життю та здоров’ю працівників у шахті.

В іншій показовій справі Апеляційний суд Дніпропетровської області визнав переведення неправомірним, оскільки на підприємстві не було передбачених законодавством підстав для переведення на інші посади без згоди працівників (ухвала від 17.12.2013 у справі № 177/780/13-ц).

Суть справи: двох електрослюсарів — чергового та з ремонту устаткування енергослужби — перевели на місяць операторами птахофабрик та механізованих ферм цеху промислового стада курок-несучок — для відвернення надзвичайних обставин на пташниках цеху промислового стада курок.

На підставі службової записки головного енергетика роботодавець видав накази. Представник підприємства не надав доказів, що засвідчили б правомірність переведення без згоди працівників — зокрема, наявність надзвичайних обставин. Натомість він пояснив, що на той час роботи для електриків не було, але підприємство потребувало операторів стада несушок, тому працівників і перевели.

  1. Визначте строк переведення

Перевести працівників можна на строк, необхідний, щоб усунути або ліквідувати надзвичайну ситуацію, але не більше одного місяця (ст. 33 КЗпП). Водночас, закон не обмежує кількість таких переведень на рік.

  1. Визначте кількість і категорії працівників, яких переводитимете

Кількість і фаховий рівень працівників, яких необхідно перевести, залежать від масштабів та виду надзвичайної ситуації.

Приклад. Усунути прорив водогону можуть декілька працівників. Якщо загрожує паводок, до будівництва захисної дамби доведеться залучити декілька десятків, а то й сотень працівників. Відвернення епідемії потребує кваліфікованих медиків, водіїв спеціалізованого транспорту, лаборантів.

  1. З’ясуйте, чи є обмеження на переведення

Закон забороняє переводити працівника на роботу, протипоказану за станом здоров’я (ч. 2 ст. 33 КЗпП). Протипоказання визначайте за медичними висновками.

Вагітну, мати дитини віком до 6-ти років чи дитини з інвалідністю, особу віком до 18-ти років можна перевести на іншу роботу для відвернення наслідків надзвичайної ситуації тільки за згодою (ч. 3 ст. 33 КЗпП).

Якщо працівник згоден на переведення, запропонуйте засвідчити згоду в заяві.

  1. Складіть наказ про тимчасове переведення

Зазначте в наказі причини і строк переведення, персональний склад працівників, яких переводите.

Визначте умови оплати праці. При тимчасовому переведенні оплачують виконану роботу, але в розмірі не менше середнього заробітку за попередньою роботою. Вкажіть систему оплати праці (почасова, відрядна), посадові оклади (тарифні ставки) за «новими» посадами або зазначте, що зберігаєте середній заробіток за попередньою роботою (див. Додаток).

Наказ про тимчасове переведення належить до наказів з кадрових питань тривалого (75 р.) зберігання. Рекомендований літерний індекс — к/тр.

Зареєструйте наказ про тимчасове переведення в Журналі реєстрації наказів з кадрових питань тривалого зберігання.

  1. Ознайомте працівників із наказом, актуйте відмову від ознайомлення

Ознайомте з наказом працівників, яких він стосується. Вони мають проставити на першому примірнику наказу чи спеціальному бланку підписи й дату ознайомлення (п. 11 гл. 9 розд. ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5).

Термін ознайомлення — до початку роботи за новою посадою.

Якщо працівник відмовляється ознайомитися з наказом при свідках, складіть акт. Роботодавець має право кваліфікувати відмову від переведення як порушення трудової дисципліни (ст. 139 КЗпП) і застосувати дисциплінарне стягнення (ст. 147 КЗпП).

Запис до трудової книжки про тимчасове переведення для відвернення надзвичайної ситуації

До трудової книжки вносять запис про переведення на іншу постійну роботу (п. 2.2 , п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58). За загальним правилом, переведення строком до місяця відбивати в трудовій книжці не потрібно. Утім, запис доцільний, якщо умови роботи під час тимчасового переведення впливають на пільгове пенсійне забезпечення, підвищення.

Голова МК профспілки                                                                О.Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.