Лист 01.02.2024 № 34 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію видавництва «КАДРОВИК-01» про звільнення з роботи без відпрацювання.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  інформацію видавництва «КАДРОВИК-01» про звільнення з роботи без відпрацювання.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні (стаття 38 КЗпП). Законодавством не визначено відпрацювання двотижневого або іншого строку перед звільненням за власним бажанням і закону про відпрацювання при звільненні не приймали.

Мова йде про попередження про звільнення за 2 тижні, якщо немає поважних причин, що зобов’язують роботодавця розірвати трудовий договір у строк, в який просить працівник.

У разі наявності поважних причин проводиться звільнення з роботи без відпрацювання за власним бажанням за ст. 38 КЗпП. А у випадку звільнення без поважних причин працівник за два тижні до звільнення подає заяву, а потім здійснює відпрацювання при звільненні за власним бажанням.

Роботодавець не може звільнити працівника до закінчення двотижневого строку від дня подання заяви про звільнення, якщо працівник про це не просив, оскільки він вправі відкликати заяву про звільнення.

Чи можна звільнитись без відпрацювання в інших випадках

Завжди можна спробувати «мирний» спосіб звільнення — за згодою сторін (це звільнення без відпрацювання), коли працівник і роботодавець дійшли згоди щодо припинення трудового договору в будь-який час.

Якщо ж домовитися з роботодавцем не виходить і він наполягає на здійсненні відпрацювання при звільненні, то є ще варіант відпрацювати ці два тижні дистанційно. У такому разі необхідно з усіма необхідними кадровими та іншими документами ознайомити працівників будь-яким доступним способом (зокрема, і засобом електронного зв’язку).

Крім того, є варіант призупинення дії трудового договору, коли не потрібне відпрацювання 14 днів при звільненні. Призупинення дії трудового договору, укладеного з працівником, стало можливим завдяки Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ, що набрав чинності з 24 березня 2022 року. Із цієї дати й до припинення/скасування воєнного стану дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

Чи треба відпрацьовувати 2 тижні при звільненні за власним бажанням

 Стаття 38 КЗпП допускає випадки звільнення за власним бажанням без відпрацювання двох тижнів.

Хто має право не відпрацьовувати 2 тижні? Це ті працівники, які мають поважні причини. Перелік поважних причин наведено в ч. 1 ст. 38 КЗпП:

  • переїзд на нове місце проживання;
  • переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
  • вступ до закладу освіти;
  • неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
  • вагітність;
  • догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю;
  • догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;
  • вихід на пенсію;
  • прийняття на роботу за конкурсом;
  • а також з інших поважних причин.

У кожному разі працівник повинен надати роботодавцю документи, що підтверджують існування вказаних вище підстав, аби роботодавець визначився, чи потрібно відпрацьовувати 14 днів працівнику. За їх наявності роботодавець зобов’язаний звільнити працівника у строк, про який він просить (без відпрацювання двох тижнів при звільненні).

Окремо зазначимо, що звільнення з роботи за сімейними обставинами не є поважною причиною. Потрібно ці сімейні обставини конкретизувати із вищевказаного переліку поважних причин. Термін «за сімейними обставинами» законодавець застосовує, зокрема, до процедури надання відпусток без збереження заробітної плати за згодою сторін.

На період воєнного стану було додано ще одну поважну причину для скорочення відпрацювання 14 календарних днів при звільненні — ведення бойових дій і, відповідно, наявність загрози для життя і здоров’я працівника.

Однак така можливість не доступна працівникам, що залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури або у випадках примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.

Звісно, це не означає, що якщо ви живете зараз на територіях без активних бойових дій, то звільнення без відпрацювання 14 днів не вийде. Якщо роботодавцю не важливо, буде відпрацювання 2 тижнів при звільненні чи ні, він може звільнити працівника датою, зазначеною в заяві. Простіше кажучи, як і в мирний період, працівник може навести будь-яку причину для термінового звільнення і роботодавець може розцінити її як поважну. Тобто він може бути звільнений без відпрацювання після звільнення навіть у день подання заяви, якщо він просить про такий строк, а роботодавець не заперечує проти цього.

Заява на звільнення без відпрацювання не має особливостей оформлення.

Одностороннє скорочення двотижневого терміну відпрацювання при звільненні як працівником, так і роботодавцем не допускається.

Як звільнитися без відпрацювання за згодою сторін

Звільнення за згодою сторін у воєнний час регулюється п. 1. ч. 1. ст. 36 КЗпП. Ініціювати процедуру може як працівник (він подає заяву за згодою сторін без відпрацювання) так і роботодавець. Головною перевагою цього виду розірвання трудових відносин є можливість розірвати трудові відносини в будь-який час без відпрацювання при звільненні за угодою сторін.

Роботодавець та працівник спільно вирішують, коли буде останній робочий день, при цьому відпрацювання при звільненні з роботи не потрібне. Головне, щоб обидві сторони виявили згоду на закінчення трудових відносин.

Зауважимо, що при домовленості між працівником і роботодавцем про припинення трудового договору за угодою сторін, договір припиняється в строк, визначений сторонами (абз. 1 п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9).

Тобто, звільнення за угодою сторін — ще одна відповідь на запитання, як звільнитися з роботи без відпрацювання.

Чи обов’язково відпрацьовувати 2 тижні при звільненні за ч. 3 ст. 38 КЗпП

Працівник має право у визначений ним строк (це звільнення з роботи без відпрацювання) розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує вимоги законодавства про працю, умови колективного чи трудового договору, чинить мобінг (цькування) стосовно працівника або не вживає заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, яке набрало законної сили (ч. 3 ст. 38 КЗпП). При цьому відповідно до статті 44 КЗпП працівнику виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Отже, чи треба відробляти 2 тижні при звільненні за ч. 3 ст. 38 КЗпП? Відповідь така — не повинен працівник відпрацьовувати два тижні у цьому випадку.

Голова МК профспілки                                  Олександр ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.