Лист 02.11.2023 № 337 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію видавництва «Оплата праці» щодо тимчасової втрати працездатності працівника під час відпустки.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію видавництва «Оплата праці» щодо тимчасової втрати працездатності працівника під час відпустки.

                               Лікарняний і різні види відпусток

Лікарняний на працівника

Хвороба у відпустці доволі поширена і не нова ситуація. Якщо вона застала працівника у щорічній відпустці, то лікарняний підлягає оплаті в загальному порядку, а щорічна відпустка — продовженню або перенесенню на інший період на кількість календарних днів, протягом яких працівник був непрацездатний і які збіглися з відпусткою. Таку норму містить ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

Доглядовий лікарняний

Якщо працівнику надано лікарняний по догляду за хворою дитиною, то наведені у таблиці правила при збігу такого лікарняного із щорічними відпустками та додатковою соціальною на дітей не працюють. Відпустка не продовжується і не переноситься на інший період, а дні збігу такого лікарняного з днями відпустки не підлягають оплаті.

Продовження/перенесення відпустки у зв’язку з хворобою

Загальний алгоритм

Як правило, питання про перенесення/продовження відпустки через непередбачені обставини вирішується за погодженням між працівником і роботодавцем. І в разі продовження, і в разі перенесення відпустки на інший період алгоритм і порядок дій майже однаковий. Тобто:

  • хвороба підтверджена (працівник надав належно оформлений листок непрацездатності або роботодавець побачив готовий до сплати е-лікарняний);
  • новий строк відпустки, на яку припала хвороба, узгоджується між працівником і роботодавцем. Працівник пише відповідну заяву на продовження/перенесення такої відпустки;
  • роботодавець видає відповідний наказ на підставі заяви працівника і наявного лікарняного.

Саме такої думки дотримується Мінсоцполітики (лист від 25.07.2019 № 1115/0/206-19) та Держпраці.

Зауважте, невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка (ч. 2 ст. 12 Закону про відпустки).

Чи можна продовжити відпустку без заяви

Не  КЗпП, ні Закон про відпустки не містять вимоги щодо написання заяви про продовження відпустки. Про необхідність отримати на це згоду роботодавця там теж нічого не сказано. І це логічно, адже період надання відпустки сторонами уже було узгоджено. Неможливість її використання саме у зазначені в наказі строки спричинена обставинами, які не залежать від волі жодної зі сторін (про позицію Верховного Суду щодо необов’язковості подання заяви в разі продовження відпустки через хворобу автоматично див. постанову від 13.10.2020 р. у справі № 712/9213/18).

Отже, якщо працівник хоче продовжити відпустку, перервану хворобою, надав належно оформлений листок непрацездатності або у роботодавця «світиться» готовий до сплати е-лікарняний, який підтверджує хворобу, то усна домовленість на таке продовження (без заяви) цілком правомірна. Проте якщо ви хочете перестрахуватися і не сперечатися з Держпраці, в разі виникнення питань щодо цього краще отримати від працівника заяву на продовження відпустки.

Далі, на підставі листка непрацездатності (е-лікарняного) і наказу роботодавця бухгалтерія перераховує відпускні (у разі необхідності).

Перерахунок відпускних при продовженні/перенесенні відпустки

Тут може виникнути дві ситуації, рішення в кожній з яких залежить від дня початку відпустки, на який припала хвороба, і дня початку продовженої / перенесеної відпустки.

Дні початку відпусток припадають на один місяць

Отже, якщо день початку відпустки, на яку припала хвороба, та день початку продовженої/перенесеної відпустки припадають на один місяць, то відпускні, виплачені до початку відпустки, на яку припала хвороба, не перераховують. Адже розрахунковий період не зміниться. Працівнику нараховують суму лікарняних за період тимчасової непрацездатності.

Дні початку відпусток припадають на різні місяці

В такому разі потрібно:

  • сторнувати суму відпускних, що припадають на дні перебування працівника на лікарняному (у місяці, в якому працівник надасть лікарняний лист або е-лікарняний набуде статусу «Готовий до сплати»);
  • нарахувати суму лікарняних;
  • після видання наказу про надання невикористаної частини відпустки відпускні, за календарні дні продовженої відпустки, розраховують заново виходячи з нового розрахункового періоду, який передує місяцю надання продовженої/перенесеної відпустки. При цьому не забудьте: при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу продовженої відпустки включити до заробітку і нараховані лікарняні, які потраплять до розрахункового періоду.

Висновки

  • Щорічні відпустки та додаткова відпустка на дітей мають бути продовжені або перенесені на інший період, якщо у такій відпустці хворіє працівник.
  • Щоб перенести відпустку на інший період, керівник видає відповідний наказ на підставі листка тимчасової непрацездатності (е-лікарняного) працівника та його заяви.
  • Перерахунок відпускних проводиться в разі, якщо день початку відпустки, на яку припала хвороба, та день початку продовженої/перенесеної відпустки припадають на різні місяці.

Голова МК профспілки                                         Олександр ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.