Лист 03.05.2022 № 80 надає інформацію про відновлення законодавчих норм щодо дострокового виходу на пенсію.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про відновлення законодавчих норм щодо дострокового виходу на пенсію.

                29 квітня 2022 року в газеті «Голос України» (№ 95 (7845)) опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» від 15 лютого 2022 року № 2040-ІХ (далі — Закон № 2040-ІХ). Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Внесеними змінами передбачено, зокрема, відновлення норми про призначення достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов. Як відомо, норма щодо дострокового призначення пенсії за віком (за 1,5 року до досягнення пенсійного віку) існувала до 1 січня 2015 року, але була скасована Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 року № 76-VIII. Протягом всього минулого періоду постійно обговорювалось питання поновлення раніше діючої норми, неодноразово це питання порушувалось профспілками.

Конституційний Суд України рішенням від 22.05.2018 року № 5-р/2018 визнав таким, що не відповідає Конституції України підпункт 3 пункту 12 розділу І Закону України від 28.12.2014 року № 76-VIII (щодо дострокової пенсії).

У зв’язку з прийняттям Закону № 2040-ІХ у новій редакції викладено положення деяких законів України:

  • Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» від 16.12.1993 року № 3721-XII (із наступними змінами) доповнено статтею 21;
  • Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року № 1058-ІV (із наступними змінами) статтю 115 доповнено пунктами 6 і 7;
  • Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VI (із наступними змінами) доповнено статтею 49.

Зміст поновлених законодавчих положень полягає у наступному.

Особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи, а також у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за віком відповідно до цього Закону, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі. Виплата достроково призначеної пенсії та оплата послуг за її доставку у період до досягнення особою пенсійного віку здійснюється Пенсійним фондом України за рахунок коштів, що сплачуються Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Підтвердження страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, здійснюється шляхом обміну інформацією між Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Пенсійним фондом України у визначеному ними порядку за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах соціального захисту населення та зайнятості населення. Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати пенсії в разі втрати годувальника під час дії воєнного стану» від 01.04.2022 року № 377 установлено, що під час дії в Україні воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки закладу освіти на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Голова МК профспілки                                                         О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.