Лист 04.12.2023 № 368 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію видавництва «ЛІГА: ЗАКОН» щодо моніторингу лікарняних.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію видавництва «ЛІГА: ЗАКОН» щодо моніторингу лікарняних.

              Пенсійний фонд України постановою від 19.10.2023 р. № 45-1 (далі — Порядок № 45-1) «Про затвердження Порядку проведення моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності» визначив додаткові заходи контролю за лікарняними.

Однією з підстав для проведення перевірки є виявлення невідповідностей за результатами проведення ризик-орієнтованого моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Пенсійного фонду України (п. 5 Порядку проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затвердженого постановою КМУ від 03.03.2023 р. № 185; далі — Порядок № 185). Саме порядок проведення цього моніторингу й затверджено коментованим документом.

Отже, моніторинг виконують шляхом систематичної обробки відомостей електронного реєстру листків непрацездатності про кількість, причини, тривалість зареєстрованих листків непрацездатності за застрахованими особами, суб’єктами господарювання, особами, що засвідчили тимчасову непрацездатність, страхувальниками, виявлення змін (позитивних чи негативних), невідповідностей та визначення чинників, що впливають на них, за такими ключовими принципами:

  • систематичність і системність;
  • прозорість моніторингових процедур та відкритість;
  • безпека персональних даних;
  • об’єктивність одержання й аналізу інформації;
  • відповідальне ставлення до своєї діяльності осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу.

Критерії ризиків можливих порушень наведено в п. 4 Порядку № 45-1:

1.     5 та більше окремих випадків тимчасової непрацездатності з безперервною видачею листків непрацездатності застрахованій особі.

2.     5 та більше суб’єктів господарювання, лікарі яких сформували медичний висновок про тимчасову непрацездатність (далі — МВТН) застрахованій особі за одним випадком тимчасової непрацездатності.

3.     МВТН сформував лікар, щодо якого за результатами перевірок за останні 6 місяців установлено випадок необґрунтованої видачі або продовження листка непрацездатності.

4.     Невідповідність тривалості періоду тимчасової непрацездатності при формуванні МВТН, передбаченого Порядком формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 01.06.2021 р. № 1066 та Порядком організації експертизи тимчасової втрати працездатності, затвердженого наказом МОЗ від 09.04.2008 р. № 189.

5.     Збільшення за звітний період (місяць / квартал) відсотка тимчасово непрацездатних працівників у загальній обліковій чисельності працівників страхувальника із чисельністю працівників:

o    більше ніж 1000 осіб — понад 20%,

o    від 500 до 1000 осіб — понад 30%,

o    від 200 до 500 осіб — понад 40%,

o    від 50 до 200 осіб — понад 50%,

o    від 10 до 50 осіб — понад 60%.

6.     МВТН із відмітками лікаря про наявність:

o    алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності;

o    порушення режиму лікування;

o    зв’язку випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта.

Результати автоматизованого моніторингу формуються програмними засобами за формами, наведеними в додатках до коментованого документа.

Сформовані результати аналізують фахівці структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію функцій із перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності. За результатами цього аналізу складають звіт, який має містити висновок щодо необхідності проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності й документів, що є підставою для їх формування.

У разі, якщо за результатами моніторингу виявлено листки непрацездатності, що потребують подальшої перевірки, територіальний орган ПФУ протягом одного робочого дня ухвалює рішення щодо проведення перевірки та робить відмітку в підставах для перевірки — «За результатами моніторингу даних» (п. 5 Порядку № 185).

Також результати моніторингу має щоквартально узагальнювати відповідний структурний підрозділ ПФУ (п. 4 Порядку № 45-1).

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова МК профспілки                                          Олександр ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.