Лист 06.02.2024 № 41 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію ЦК Профспілки працівників освіти і науки України чи має право сумісник педагог на доплату за вислугу років.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  інформацію ЦК Профспілки працівників освіти і науки України чи має право сумісник педагог на доплату за вислугу років.

Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів затверджено постановою КМУ «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 09.12.2015 №1026 (далі — Порядок №1026, Постанова №1026).

Згідно з пунктом 2 Постанови №1026 доплату за вислугу років виплачують залежно від стажу роботи на посадах, передбачених переліком, у такому розмірі від посадового окладу:

– 10% — за наявності стажу роботи понад 3 роки;

– 20% — за наявності стажу роботи понад 10 років;

– 30% — за наявності стажу роботи понад 20 років.

Пунктом 3 Порядку №1026 встановлено, що доплата працівникам комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів обчислюється виходячи з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат. Доплату виплачують з дати прийняття на роботу за наявності стажу роботи, який дає право на її одержання. Доплату нараховують і виплачують щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Але встановлено, що особам, які працюють за сумісництвом, доплату не виплачують.

Додатком до Постанови №1026 затверджено Перелік посад працівників державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, які мають право на виплату доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. До цього Переліку включено, зокрема, посаду керівника художнього.

Однак зважаючи, що посаду керівника художнього в будинку культури обіймає працівник, який працює в цій установі за сумісництвом, а основним місцем його роботи є заклад освіти, то доплату за вислугу років, на жаль, не можна виплачувати.

Але за наявності відповідного фонду оплати праці такому працівникові за посадою художнього керівника може встановлюватися на підставі підпункту 2 пункту 3 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 №1298 надбавка в розмірі до 50% посадового окладу:

– за високі досягнення у праці;

– за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

– за складність, напруженість у роботі.

Голова МК профспілки                                Олександр ДЗЮБА

Bookmark the permalink.

Comments are closed.