Лист 08.02.2024 № 42 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію юриста «image» про ролі та завдання асистентів вчителя та дитини.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  інформацію юриста «image» про ролі та завдання асистентів вчителя та дитини.

            Асистент вчителя – це педагогічний працівник (тобто, працівник школи), основним завданням якого є допомога вчителю в організації освітнього процесу так, щоб всі учні, зокрема учні з особливими освітніми потребами, були залучені до навчання. Наприклад, адаптує навчальні матеріали для дітей відповідно до їх особливих потреб, залучає дитину до різних видів навчальної діяльності тощо. Асистент вчителя співпрацює з закладом освіти на підставі трудового договору, його обов’язки визначаються посадовою інструкцією і безпосереднім керівником асистента вчителя є керівник закладу освіти.

Законодавством передбачено 1 ставка асистента вчителя на один інклюзивний клас, однак, якщо дозволяє розклад навчальних занять, то асистент вчителя може працювати по 0,5 ставки на два класи. Посада асистента вчителя вводиться в інклюзивному класі, в якому навчаються дітки, яким надано з ІІ по V рівень підтримки.

Асистент дитини (учня) – це соціальний працівник (не педагогічний працівник), основне завдання якого забезпечити соціальні потреби учня без будь-якого втручання в освітній процес. Наприклад, допомагає дитині в самообслуговуванні (туалет, переодягання), харчуванні, спілкуванні (зокрема і мовою жестів) тощо. Асистентом вчителя може бути соціальний робітник, один із батьків учня або уповноважена ними особа. Асистент дитини є учасником освітнього процесу та допускається до нього виключно на підставі рішення керівника закладу освіти відповідно до поданої батьками заяви.  Асистент дитини не є працівником школи.

 Для допуску асистента учня до освітнього процесу, необхідно: 

а) пройти спеціальну підготовку обсягом не менше 15 годин та отримати відповідний документ про проходження такої підготовки (підвищення кваліфікації), виданим суб’єктом надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації;

б) пройти профілактичний медичний огляд та надати керівнику закладу освіти відповідну довідку;

г) отримати письмову згоду одного з батьків / іншого законного представника дитини у випадку, якщо асистентом дитини є соціальний працівник та інші люди (не один з батьків);

д) забезпечити наявність в закладі освіти висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, виданого інклюзивно-ресурсним центром, де зазначена потреба в асистенти учня (дитини) (супроводі під час інклюзивного навчання)

У випадку, якщо асистентом дитини є соціальний працівник, до вищезазначених документів керівнику закладу освіти подається ще копія договору про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання між надавачем соціальних послуг та одним з батьків/інших законних представників отримувача соціальної послуги.

Батьки мають право отримати послугу асистента для своєї дитини коштом з державного бюджету. Для того, щоб отримати таку соціальну послугу необхідно подати відповідну заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (органу соціального захисту населення) за місцем свого проживання/перебування заяву.

Асистент дитини передбачений в інклюзивному класі, в якому навчаються дітки, яким надано з ІІІ по V рівень підтримки.

Нормативно-правова база: 

1) Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2023/2024 навчальному році, що в листі МОН від 31.08.2023 № 1/13094-23 – https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-20232024-navchalnomu-roci

2) Умови допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього, затверджених наказом МОН від 17.11.2021 № 1236 – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-22#Text

3) Лист МОН від 29.09.2022 № 1/11471-22 «Про роботу асистентів вчителів»

Голова МК профспілки                                  Олександр ДЗЮБА

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.