Лист 07.05.2024 № 148 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Вищої школи адвокатури НААУ про звільнення в умовах воєнного стану.

Головам ППО

 

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає  інформацію Вищої школи адвокатури НААУ про звільнення в умовах воєнного стану.

               В умовах воєнного стану можуть застосовуватись всі підстави для звільнення, передбачені трудовим законодавством (за ініціативою працівника, за угодою сторін, за ініціативою роботодавця, наприклад, у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників). Особливості звільнення під час війни встановлені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Для роботодавця важливо чітко дотримувати процедури звільнення з метою мінімізації негативних наслідків, адже помилка у процедурі звільнення може призвести до:

 • Поновлення працівника на роботі в судовому порядку.
 • Стягнення з роботодавця заробітку за час вимушеного прогулу в судовому порядку.
 • Стягнення з роботодавця моральної шкоди в судовому порядку.
 • Перевірки Держпраці та можливі штрафи.
 • Адміністративної відповідальності посадових осіб.
 • Репутаційних втрат як компанії, так і працівника.

Окремі підстави для звільнення:

 • за бажанням працівника:
  • п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП (за угодою сторін);
  • ст. 38 КЗпП (з ініціативи працівника);
 • з ініціативи роботодавця (статті 40, 41 КЗпП):
  • зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
  • дисциплінарні звільнення (прогул, невиконання працівником без поважних причин трудових обов’язків, поява на роботі в нетверезому стані);
  • одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником;
  • припинення повноважень посадових осіб тощо.

Особливості звільнення під час воєнного стану:

 • Працівника можна звільнити за його ініціативою «день у день», якщо в районі розташування роботодавця ведуться бойові дії та є загроза для життя і здоров’я працівника (не стосується роботи на об’єктах критичної інфраструктури).
 • Не потрібна згода профспілки на звільнення у зв’язку зі скороченням, систематичним невиконанням трудових обов’язків, прогулом (крім випадків звільнення працівників, обраних до профспілкових органів).
 • Можна звільняти під час відпустки (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) та лікарняного. У такому разі днем звільнення є перший робочий день після закінчення лікарняного або відпустки.

Нові підстави для звільнення під час воєнного стану:

 • неможливість забезпечити працівника роботою у зв’язку зі знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій;
 • смерть роботодавця — фізичної особи;
 • смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 • відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.

Роботодавець зобов’язаний у день звільнення:

 • видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення;
 • видати письмове повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні;
 • провести розрахунок з працівником;
 • на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.

Строки звернення до суду для вирішення трудових спорів:

 • Строк звернення до суду із заявою про вирішення трудового спору: три місяці з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.
 • У справах про звільнення: один місяць з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення.
 • У справах про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні: три місяці з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні.

 

Голова МК профспілки                                      Олександр ДЗЮБА

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.