Лист 29.04.2024 № 147 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Державної служби якості освіти як стимулювати професійну діяльність педагогічних працівників.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає  інформацію Управління Державної служби якості освіти як стимулювати професійну діяльність педагогічних працівників.

               Ефективна робота педагогічних та інших працівників закладу освіти можлива лише за умови якісної мотивації до професійної діяльності.

Загалом проблема мотивації професійної (трудової) діяльності має давню історію вивчення. Існує чимало теорій та практик застосування мотиваційних заходів, з якими варто ознайомитися керівнику закладу.

Якщо узагальнити наявні підходи, то їх можна поділити на дві групи:

▶ матеріальне стимулювання (грошове, негрошове);

▶ нематеріальне стимулювання (моральне, організаційне).

Знання цих підходів дозволяє керівнику більш ґрунтовно розуміти, що саме треба робити, щоб підтримувати високий рівень мотивації працівників до ефективної професійної діяльності.

На практиці це означає, що керівник закладу освіти має знати професійні можливості працівників закладу, враховувати їх під час планування освітнього процесу та належним чином надавати зворотний зв’язок (оцінку) тому, як той чи інший працівник виконує свої професійні обов’язки.

???? Матеріальне стимулювання працівників

Сучасний стан організації та фінансування освіти надає керівнику закладу не так багато можливостей для безпосереднього матеріального (грошового) стимулювання працівників. Але навіть наявні можливості дозволяють застосовувати деякі способи мотивації: як заохочення, так і стягнення. Наприклад, розміри премії та доплати працівникам можуть бути змінені рішенням керівника та за узгодженням з профспілковою організацією (у разі її існування у закладі), крім випадків, коли розмір доплат встановлено законодавством. Механізм та умови преміювання працівників зазначаються в колективному трудовому договорі або Положенні про преміювання.

Керівник закладу освіти впливає на встановлення деяких доплат і надбавок педагогічним працівникам. Усі ці доплати і надбавки узгоджуються із засновником, затверджуються наказом директора. Інформація про всі доплати та надбавки міститься в колективному договорі.

Так само у разі неналежного виконання обов’язків працівнику може бути оголошено догану, що може тягнути за собою і певні фінансові втрати для працівника.

Форми негрошового стимулювання також доступні у закладі освіти і можуть застосовуватися за ініціативи керівника: наприклад, проходження позачергової атестації з метою підвищення кваліфікаційної категорії та/ або встановлення педагогічного звання.

До працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку (стаття 143 Кодексу законів про працю України). Керівник закладу загальної середньої освіти має право заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності (частина 3 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

???? Нематеріальне стимулювання 

В умовах обмеженості ресурсів та нормативної бази для матеріального стимулювання працівників закладів загальної середньої освіти високу цінність для підтримки професійної діяльності мають заходи нематеріального стимулювання.

Це можуть бути традиційні для нашого суспільства методи морального заохочення: подяки, грамоти, почесні відзнаки тощо.

Слід завжди мати на увазі, що керівник не тільки сам може оголосити подяку працівнику, але й зробити подання для нагородження працівника на більш високому рівні: району, міста, області тощо.

Важливим та дієвим може виявитися й організаційне нематеріальне стимулювання. Наприклад, сприяння у професійному вдосконаленні: участь у різноманітних семінарах, конференціях, заходах руху вчительських (не) конференцій EdCamp, допомога у підготовці публікацій тощо.

Корисно:

???? Абетка для директора ???? https://nus.org.ua/…/Abetka_dyrektora_2021_SQE_SURGe.pdf

???? Закон України «Про повну загальну середню освіту» ???? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

???? Кодекс законів про працю України ???? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

 

Голова МК профспілки                                       Олександр ДЗЮБА

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.