Лист 07.09.2023 № 276 надає інформацію Управління Держпраці щодо тривалості навчальних відпусток.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці  щодо тривалості навчальних відпусток.

           Стаття 215 КЗпП встановлюється загальне правило щодо надання працівникам оплачуваних відпусток, які навчаються у закладах вищої освіти та інших пільг.

Стаття 216 КЗпП, та стаття 15 Закону України «Про відпустки» конкретизують порядок надання відпусток у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі і визначають їх тривалість.

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у закладах фахової передвищої, вищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

1.    На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання атестацій, оцінювань, заліків та іспитів (екзаменів) — для тих, хто навчається на першому та другому курсах:

o   у закладах фахової передвищої освіти з вечірньою формою навчання — 10 календарних днів;

o   у закладах вищої освіти з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів;

o   у закладах фахової передвищої, вищої освіти з заочною формою навчання — 30 календарних днів.

2.    На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання атестацій, оцінювань, заліків та іспитів (екзаменів) — для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах:

o   у закладах фахової передвищої освіти з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів;

o   у закладах вищої освіти з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів;

o   у закладах фахової передвищої, вищої освіти з заочною формою навчання — 40 календарних днів.

3.    На період складання державної підсумкової атестації, державного кваліфікаційного іспиту у закладах фахової передвищої, вищої освіти — 30 календарних днів.

4.    На період підготовки та захисту дипломного проекту, дипломної чи творчої роботи здобувачам закладів фахової передвищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання — два місяці, а закладів вищої освіти — чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у закладах післядипломної та вищої освіти, наукових установах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах у закладах фахової передвищої, вищої освіти.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання — один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням.

Відпустки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої ст. 15 Закону України «Про відпустки» та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року.

Працівникам щорічні відпустки за їхнім бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, інших робіт, передбачених навчальною програмою. Працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.(ст. 212 КЗпП)

На час відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата (ст. 217 КЗпП).

Голова МК профспілки                                                         О. ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.