Лист 07.12.2023 № 372 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає роз’яснення МОН щодо рівня освіти педагогічних працівників видавництва «Освіта».

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  роз’яснення МОН щодо рівня освіти  педагогічних працівників видавництва «Освіта».

Із набранням чинності наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників», пунктом 9 розділу І Положення було оновлено умови присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам. У зв’язку із значною кількістю звернень стосовно відповідності освіти, здобутої до 1991 року, до освітнього ступеня, визначеного законом «Про вищу освіту», Міністерство освіти і науки підготувало роз’яснення щодо освітніх ступенів педагогічних працівників. Відповідно до законодавства у сфері освіти, яке діяло до 1991 року, середня спеціальна освіта здобувалася в технікумах, училищах та інших закладах освіти, віднесених у встановленому порядку до середніх спеціальних навчальних закладів. Головним завданням таких закладів освіти була підготовка кваліфікованих фахівців із середньою спеціальною та загальною середньою освітою, які мають необхідні теоретичні знання і практичні навички за спеціальністю. Після набрання чинності Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту» технікуми та училища було віднесено до закладів вищої освіти I рівня акредитації, у яких здійснювалася підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Окремих нормативно-правових актів, що встановлюють еквівалентність документів про здобуття вищої освіти, виданих до 1991 року, освітньо-кваліфікаційним (освітнім) рівням вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр), не приймалося. Водночас положеннями нормативних актів з питань оплати праці унормовано трудові відносини осіб, які здобули освіту до введення в дію у 1991 році Закону України «Про освіту». Відповідно до розділу III «Середня спеціальна освіта» Переліку навчальних закладів, закінчення яких дає право на встановлення ставок заробітної плати і посадових окладів вчителям, викладачам, вихователям та іншим педагогічним працівникам залежно від освіти, визначеному в додатку № 4 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України, до навчальних закладів, що надавали середню спеціальну освіту, віднесено середні школи з XI педагогічним класом, однорічні педагогічні класи, педагогічні училища тощо.

Отже, середня спеціальна освіта, здобута особами у таких закладах освіти, прирівнюється до вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Згідно із підпунктом 4 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту», диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра. Водночас у Міністерстві освіти наголосили, що відповідно до абзацу третього частини другої статті 2 Закону України «Про освіту» листи, інструкції, методичні рекомендації, інші документи органів виконавчої влади, крім наказів, зареєстрованих Міністерством юстиції України, та документів, що регулюють внутрішню діяльність органу, не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати правові норми.

Голова МК профспілки                                              Олександр ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.