Лист 12.07.2023 № 223 надає інформацію Пенсійного фонду України щодо зарахування до страхового стажу «декретної» відпустки.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України щодо зарахування до страхового стажу «декретної» відпустки.

                Пенсійний фонд України у листі від 16.05.2023 р. № 2800-030102-8/26770 надав роз’яснення щодо зарахування до страхового стажу та до стажу роботи працюючій особі відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) передбачено право на пенсію за вислугу років за умови, якщо особи на день набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі — Закон № 2148) мають вислугу років та стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, передбачений статтями 52, 54 та 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (далі — Закон № 1788).

Пенсія за вислугу років призначається відповідно до Закону № 1788 із застосуванням норм Закону № 1058, тобто порядок обчислення спеціального стажу та умов, за яких визначається право на пенсію за вислугу років, передбачені положеннями Закону № 1788, а страховий стаж обчислюється відповідно до норм Закону № 1058.

Право виходу на пенсію за вислугу років (зі змінами) незалежно від віку мають, зокрема, працівники освіти, які мали вислугу років на відповідних посадах не менше такої тривалості: на 1 квітня 2015 року — 25 років, або на 31 грудня 2015 року — 25 років 6 місяців, або на дату введення в дію Закону № 2148 (на 11.10.2017) — 26 років 6 місяців.

Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909.

Період навчання не зараховується до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років.

Обчислення стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, здійснюється на підставі записів трудової книжки та, у разі необхідності, додаткових документів.

Крім того, відповідно до статті 181 Кодексу законів про працю України відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Отже, працюючій особі відпустка, зокрема, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надана у встановленому законом порядку, зараховується до страхового стажу та до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років.

Право особи на призначення пенсії реалізується шляхом подання заяви (за затвердженою формою) з необхідними документами, як це передбачено Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1.

Голова МК профспілки                                                        О. ДЗЮБА

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.