Лист 12.10.2021№02-8/677 Надає інформацію про Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України

Головам обласних,

Київської міської організацій Профспілки працівників освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на запити з місць щодо Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021 № 2153, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 року за №1306/36928 та повідомляє наступне.

До зазначеного Переліку включено зокрема працівників закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Згідно з пунктом 4 наказу № 2153 він набуває чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування.

Відповідна інформація про перелік працівників, які підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, розміщена на сайті Урядового порталу, за посиланням:

https://www.kmu.gov.ua/news/moz-zatverdilo-perelik-profesij-dlya-yakih- shcheplennya-proti-covid-19-ye-obovyazkovim

Через Урядовий портал громадськість також поінформовано, що працівники закладів освіти, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Такий коментар не має правових підстав та вводить в оману громадян України і сприяє розповсюдженню дезінформації.

Зазначаємо, що жоден нормативно-правовий акт України не передбачає таких видів стягнення за відмову від вакцинації.

Статтею 43 Конституції України гарантовано право кожному на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно, зокрема, від стану здоров’я, не допускається.

Згідно зі статтею 46 Кодексу законів про працю України відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.

Зазначене засвідчує про відсутність правових підстав для примусу працівників вакцинуватися від коронавірусної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи відсторонювати їх від роботи без збереження заробітної плати у разі небажання пройти щеплення.

Щодо примусової вакцинації, то під час розгляду проекту наказу МОЗ «Про Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» ЦК Профспілки його не підтримав, наголосивши у зауваженнях СПО профспілок, що він суперечить національним та міжнародним нормативно-правовим актам, згідно з якими вакцинація є добровільною, а застосування до працівника заходів примусу та дисциплінарного стягнення за відмову вакцинуватися від хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, є неправомірним.

Відповідно до статті 284 Цивільного Кодексу України надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, проводиться за її згодою.

Згідно з частиною шостою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» громадяни зобов’язані: піклуватися про своє здоров’я та здоров’я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян; брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів; проходити обов’язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках. Відповідно до статті 27 цього Закону в Україні є обов’язковими профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір.

Дорожньою картою з впровадження вакцинації від гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.12.2020 № 3018, встановлено, що вакцинація від коронавірусної хвороби СОVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.04.2021 № 340-р затверджено Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року, а також доручено обласним та Київській міській державним адміністраціям та рекомендовано органам місцевого самоврядування забезпечити до 31 грудня 2021 р. охоплення вакцинацією більшої частини дорослого населення для формування колективного імунітету до гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Просимо інформувати про зазначене вище організаційні ланки Профспілки для відповідного реагування в межах статутної діяльності з метою дотримання трудових та соціальних прав членів профспілки.

 

Голова Профспілки                                                    Георгій Труханов

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.